Med sitt moderna och standardiserade BI-system får NSP, ett av Skandinaviens största restaurangföretag, betydligt bättre underlag för sina affärsbeslut än man fick tidigare.

– Nu kan vi ta fram mycket flexiblare och mer användarvänliga rapporter. Därför går det fort att fånga upp negativa och positiva trender, vilket innebär att vi mer agilt kan vidta de rätta affärskritiska åtgärderna, säger Patrik Eliasson, CIO på NSP.

Nordic Service Partners (NSP) är ett av Skandinaviens största restaurangföretag med inriktning på snabbmat. Företaget driver ett 70-tal restauranger i Sverige och Danmark. Den största delen av verksamheten utgörs av Burger King-restauranger.

Ett mer modernt system
Tidigare togs företagets rapportering fram i ett traditionellt kalkylprogram. Hanteringen av dataflödena från restaurangernas kassasystem, företagets ekonomisystem, dess HR-system och flera andra system var tungrodd.
– Vi behövde ett modernare, flexiblare och mer standardiserat system. En viktig aspekt var att systemet till skillnad från tidigare även skulle kunna nås via användarnas mobiltelefoner.

Efter en sondering på marknaden valde NSP att satsa på BI-plattformen QlikView. Med detta system kan användarna skapa ett standardiserat rapport- och analysstöd som är helt anpassat till deras behov. Användarna är restaurangchefer, distriktschefer, administration och ledning.

Snabbare beslut och bättre affärsbeslut
De tre viktigaste nyckeltalen för NSP är försäljning, råvarukostnader och personalkostnader. Med BI-systemet är det lätt att vrida och vända på informationen och bryta ned den på detaljnivå. Den visualiseras i form av tabeller, diagram och interaktiv grafik.
– Nu kan såväl restaurangcheferna som ledningen fatta snabbare och bättre affärsbeslut än tidigare. Det får direkta konsekvenser för företagets försäljning och lönsamhet.
Användarna är mycket nöjda med att de kan ta fram rapporterna direkt i sina mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer var de än befinner sig – och detta utan att säkerheten äventyras.
– Vi har planer på att även införa BI-produkten Qlik Sense som blir ett bra komplement för framför allt våra administrativa användare. Då blir det ännu enklare för dem att visualisera och utforska sina data, säger Patrik Eliasson.

Läs mer om beslutsstöd för restauranger

 

Läs mer här!