Mängden data som hanteras av företag ökar ständigt. Därför blir det en överlevnadsfråga för allt fler företag att ha en fungerande backup-lösning. I dag finns det nya tjänster som kan möta alla utmaningar när det gäller hantering av backup.

Företags datamängder ökar inte bara, de blir också alltmer utspridda i organisationen. Dessutom är många företag mer beroende av ständig tillgång till sina data än tidigare.

Tomas Blixt, försäljningschef, Atea

– Om ett företag förlorar tillgången till sina data, till exempel genom en ransomware-attack, kan det få avgörande konsekvenser för företagets framtid. Därför är utmaningarna när det gäller hantering av backup mycket stora för it-ansvariga, säger Tomas Blixt, försäljningschef, Atea.

Det är fortfarande vanligt att företag tar backup själva i sin egen miljö. Allt fler upptäcker dock fördelarna med att köpa backup som en tjänst. De slipper göra ett antal investeringar. I stället får de en månadskostnad.

– En backup-tjänst frigör resurser. Det innebär bland annat att it-ansvariga enklare kan uppfylla de ökande kraven på att de ska arbeta nära verksamheten.

Det finns många backup-tjänster på marknaden. Med en stor del av dessa vet kunderna ofta inte exakt var i världen deras data finns eller hur den hanteras, vilket kan bli ett problem bland annat när det gäller att leva upp till gällande lagar och regler. För att it-chefen ska kunna sova tryggt om natten bör leverantören av en bra backup-tjänst kunna garantera att alla data lagras redundant och krypterad i Sverige. Informationssäkerheten bör säkerställas i en ISO-certifierad process och hanteras av personal som är säkerhetsutbildad.
– Lösningen måste fungera den dag då information behöver läsas tillbaka från backup-systemet. Återläsningen måste gå snabbt så att företaget kan få i gång verksamheten igen så fort som möjligt, säger Tomas Blixt.

Om ett företags backup-data bara finns i molnet tar det lång tid att läsa tillbaka stora datamängder över internet. Med en bra tjänst finns företagets data dels i backup-leverantörens centrala system, dels som backup hos företaget. Om en server havererar och behöver återläsas kan detta ske mycket snabbt i företagets eget datacenter. Tjänsten fungerar även effektivt om företaget drabbas av en katastrof där alla servrar slås ut, eftersom informationen finns hos backup-leverantören.

– Välj en leverantör av backup-tjänsten som har många års erfarenhet av backup-hantering. Det är det som skiljer bra tjänster från andra tjänster, säger Tomas Blixt.

Få svar på dina frågor om backup som tjänst