Övervakning av ständigt växande nätverk är en fundamental del av varje större företags IT-infrastruktur. Men det gäller att verktygen orkar med utvecklingen – och övergången till molnet.

Digitaliseringsvågen fortsätter att skölja över branscher och företag. IT-system blir allt mer affärskritiska, och företag blir därför allt mer beroende av att IT-infrastrukturen med routrar, switchar, servrar, trådlösa enheter och alla andra enheter fungerar optimalt. Avancerad nätverksövervakning, med tillhörande rapportering och visualisering, får därmed en allt viktigare roll i många organisationer.

Allt viktigare roll
Ökad digitalisering och den ständiga utvecklingen av nya tjänster och applikationer gör att nätverken blir allt större och mer komplexa. Samtidigt blir molntjänster allt viktigare och en allt större del av företagens IT-miljö. Kraven på övervakningsverktygen ökar ständigt, liksom utmaningen i att övervaka och analysera såväl distribuerade som hybrida strukturer.

– Det finns en växtvärk hos många större företag idag, menar Misiu Pajor, expert på övervakning på svenska OP5. IT-infrastrukturen är dynamisk och levande, och består idag av såväl traditionella miljöer som hybrida moln och containers. Men det är svårt att övervaka, och gamla och slöa övervakningslösningar hänger helt enkelt inte med. Vi märker att allt fler företag inte ens har kontroll över sina traditionella miljöer, och när de växer in i molnet förvärras problemen.

Måste klara av att växa
När övervakningsverktygen inte skalar blir rapporterna inkonsekventa, vilket gör det svårt att fatta kritiska beslut i rätt tid. Felaktig diagnostik, överbelastningar, förlorad data och ökad sårbarhet för såväl attacker utifrån som driftsproblem är andra problem som uppstår när övervakningen inte fungerar. Företaget får ingen korrekt bild av sin infrastruktur och problemen blir allt värre ju mer organisationen växer.

– En modern övervakningslösning måste bygga på en skalbar modell, säger Misiu Pajor. En enterpriseprodukt ska klara volymer från ett par hundra till flera tusen enheter utan att vika sig under belastningen, och kunna anpassas till moln- och hybridmiljöer. Det är också en fördel om den bygger på open source och har ett starkt ekosystem av moduler att tillgå, det blir enklare och billigare om det finns färdiga moduler som kan återanvändas och anpassas.

Gå över till en skalbar lösning