För företag som vill dra full nytta av molnets fördelar och lyckas med den digitala transformationen krävs en multi cloud-strategi och orkestrering. Det visar en global undersökning från Fujitsu.

Molntjänster är på väg att bli den dominerande leveransmodellen av it-tjänster. För stora företag och organisationer handlar det nästan alltid om en multi cloud-strategi med olika molntjänster från flera leverantörer. Detta ökar samtidigt svårigheten att ha kontroll över och kunna styra it-miljön.

För att beskriva situationen som många företag och organisationer befinner sig i, och för att utveckla metoder som underlättar för företagen att hantera sin it-miljö, har Fujitsu genomfört en undersökning bland seniora it-beslutsfattare i europeiska och amerikanska företag med fler än 500 anställda.

Allt fler lägger allt i molnet
Undersökningen bekräftar den komplexa situationen. Företag idag har i genomsnitt nio molnleverantörer. Nästan två tredjedelar av de svarande, eller 64 procent, tror att en multi cloud-strategi blir ännu viktigare de närmaste två åren. 73 procent räknar med att öka antalet molnleverantörer som man samarbetar med.

Därför kommer molnets betydelse öka ytterligare under 2019

Håkan Redtzer, ansvarig för hybrid IT på Fujitsu.

– Vi kan konstatera att företagens molnstrategier går från inställningen ”molnet först” till ”enbart moln”. Undersökningen visar också att organisationer som förlitar sig på molnet som leveransmodell för sina tjänster har fördubblats de senaste tolv månaderna, säger Håkan Redtzer, som är ansvarig för hybrid IT på Fujitsu Sverige.

Extern kompetens krävs
Att läget upplevs som komplicerat och svårt att hantera visas av att 91 procent av de tillfrågade it-beslutsfattarna anser att det måste bli enklare att använda flera molnplattformar samtidigt.
– Dessutom svarade 53 procent att de saknar egen kompetens i företaget för att effektivt hantera sin molnstrategi och -investeringar, säger Håkan Redtzer.

Så kan Fujitsu hjälpa er med Hybrid IT orkestrering

Lösningen på många av problemen är orkestrering. 62 procent uppger att de har förbättrat synligheten och kontrollen av it-miljön med hjälp av orkestrering. Och för 49 procent har orkestrering hjälpt till att långsiktigt minska deras kostnader.

– Idag anser 76 procent av it-beslutsfattarna att molnorkestrering är det enda sättet för att lyckas med den digitala transformationen, säger Håkan Redtzer. Och då krävs att man håller koll på kostnaderna och väljer rätt samarbetspartner.

Fem byggstenar för en lyckad orkestrering

1. Utveckla ett program för tjänstetransformation och kombinera det med era tekniska transformationer för att kunna leverera bättre tjänster, inte enbart ny teknik.

2. Utnyttja styrkan och möjligheterna i era befintliga molntjänster.

3. Undvik kaos genom att formulera ett antal värden och principer som ger ert företag en grund att stå på, och som möjliggör för olika team att bli självorganiserande.

4. Skapa en affärsinriktad it-strategi som fokuserar på de tjänster som ni behöver och hur tekniken kan stödja dem.

5. Värdesätt den mänskliga aspekten i allt detta. Det är viktigt att er företagskultur utvecklas så att den stöttar era affärsmässiga och tekniska strategier.
Källa: The State of Orchestration 2018/19, www.stateoforchestration.com.

 

Läs mer om och ladda ner rapporten The State of Orchestration här