OpenStack är enkelt förklarat en öppen källkod-baserad plattform för att bygga privata och publika moln. Projektet startades 2010 som ett samarbete mellan Rackspace och NASA, med ambitionen att skapa en plattform för att erbjuda öppna molntjänster som inte låser in användaren – varken sett till teknik eller licenser. Den bakomliggande utgångspunkten var att all infrastruktur i molnet varken kan eller bör styras av enbart ett fåtal amerikanska jättebolag.

2012 bildades The OpenStack Foundation med uppdraget att ”producera en allmänt förekommande öppen källkod-baserad molnplattform som kan uppfylla behoven hos offentliga och privata moln oavsett storlek, genom att både vara enkel att implementera och massivt skalbar”.

I dag stöttas OpenStack av en uppsjö företag runt om i världen – och molntjänster baserade på OpenStack används av globala bolag som Ericsson, eBay och Volkswagen, av forskningsinstitutet CERN, av mediejättar som BBC och Bloomberg och många, många fler. Själva ekosystemet för OpenStack har hela tiden växt och utvecklats med mängder av nya funktioner och möjligheter – och ingen annan molnplattform växer med sådan rasande fart. Det här är bara några av fördelarna med att välja en molnleverantör som baserar sin plattform på OpenStack:

Det är öppen källkod
Runt OpenStack finns ett stort globalt community av utvecklare som kontinuerligt samverkar för att utveckla, dokumentera, testa och inspektera OpenStack-funktioner för att säkerställa att allt fungerar som det ska, och att det utvecklas på rätt sätt. Just den starka viljan att samarbeta för allas bästa är den absolut största styrkan med öppen källkod. På så sätt är OpenStack något helt annat än de stora molnjättarnas låsta plattformar, som både kan vara svåra att anpassa efter dina egna behov och svåra att flytta från om du skulle vilja. Och du kan, om du vill, själv bidra till OpenStack-projektet!

Du är fri
Valfrihet är en stor fördel. Tack vare OpenStacks öppna natur kan du lyfta din applikationsmiljö och flytta den till en annan leverantör med ett moln baserat på OpenStack (samt många andra typer av molnplattformar). På så sätt är OpenStack en lösning på svårigheterna med att flytta data i molnet.

Det är flexibelt
OpenStack kan antingen hanteras manuellt via en kontrollpanel – eller helt och hållet automatiseras. Med OpenStacks API kan du enkelt automatisera hela applikationsmiljön. Automatiseringen kan antingen skötas genom verktyg som ingår i OpenStack, eller så kan du (återigen tack vare den öppna arkitekturen) också använda en uppsjö andra verktyg, vilket gör att du kan bli maximalt flexibel och effektiv!

Läs mer om Binero och OpenStack