Sectra Communications

Att kunna hindra cyberbrott mot blåljusverksamheter, energi- och vattenbolag, sjukvård och myndigheter är avgörande i ett stabilt och tryggt samhälle.

– Att veta att det arbete jag gör varje dag hjälper till att göra samhället lite tryggare är en otrolig kick, säger Tony Fredriksson, säkerhetsanalytiker på cybersäkerhet- och medicinteknikbolaget Sectra Communications.

Tony Fredriksson, säkerhetsanalytiker, Sectra Communications.

För verksamheter som hanterar känslig eller säkerhetsklassad information är lösningar baserade på avancerad kryptoteknik en del av vardagen.

Sectra, som står för just SECure TRAnsmission, har jobbat med säker kommunikation i över 40 år och har idag förtroende från till exempel EU, NATO, blåljusverksamheter och nationella försvarsmakter. 

Förutom lösningar för säker kommunikation, arbetar Sectra också för att effektivisera vården med hjälp av medicinska IT-lösningar för bildhantering.

Tusentals kunder runt om i världen ger företaget sitt förtroende inom områden där kvalitet är livsavgörande. Därför är attityden, huruvida människor passar i företagskulturen och har viljan och förmågan att lära sig nya saker viktigare än utbildning när Sectra anställer.

Stark entreprenörskänsla

Fredrik Waern, linjechef. Sectra Communications.

– Att ett bolag från Linköping som började som en entreprenörsverksamhet, drivet av ett antal kryptointresserade forskare, idag har förtroende att hantera den information vi gör åt de aktörer vi jobbar med är riktigt häftigt. Idag är vi ungefär 800 anställda, men fortfarande finns en hel del av entreprenörskänslan kvar. Vi har en extremt kundfokuserad kultur, anställda som vill, får och vågar ta beslut och en miljö där vi som kollegor verkligen bryr oss om varandra på ett personligt plan. Det märks att alla tror på det vi gör och vill vara med och bidra, säger Fredrik Waern, linjechef på Sectra Communications. 

Sectra hjälper kunder som hela tiden behöver anpassa sig till ökade och ändrade hot kopplade till cyberkriminalitet. Det gör att också Sectras anställda behöver fortsätta utveckla såväl lösningar som sig själva. Hur bygger man system som säkrar information från hot vi idag inte känner till? Vad händer om kvantdatorer blir en fungerande verklighet och gör att till exempel banksäkerhet och e-handel behöver göras om helt? Och hur hänger vi med i användarnas förväntningar på vad en lösning ska kunna och hur man ska interagera med den?  

Att man får och behöver utmana sig själv och sin kunskap för att vara på topp är en av de saker jag verkligen gillar.

Carl Folkesson, utvecklare, Sectra Communications.
Carl Folkesson, utvecklare, Sectra Communications.

– Det finns hela tiden områden där vi behöver hålla oss uppdaterade och features i våra lösningar som kan förenklas och förbättras för att göra kunderna mer effektiva i sin vardag, säger Carl Folkesson, utvecklare på Sectra Communications.

Han fortsätter:

– För att vara en långsiktig partner till våra kunder behöver vi också hänga med i nya protokoll, algoritmer, tillgängliga plattformar och så vidare. Det är en av de saker jag ofta hör att mina kollegor verkligen uppskattar. Att man får och behöver utmana sig själv och sin kunskap för att vara på topp är en av de saker jag verkligen gillar, säger Carl Folkesson. 

Ett tydligt exempel på förändrade, eller förstärkta behov, hos Sectras kunder är kopplat till Covid-19. Under våren 2020 jobbade väldigt många hemifrån, även de anställda som i sin vardag hanterar säkerhetskänslig information. Med tanke på säkerhetsrisken, är det dock långt ifrån en självklarhet för medarbetare på den typen av arbetsplats att ta jobbet med sig hem och kunna ha möten, få tillgång till filer och så vidare. Det betyder att vissa samhällsviktiga verksamheter riskerade att avstanna. Sectra hjälper idag den här typen av organisationer att jobba säkert även på distans, med hjälp av säkra surfplattor med VPN anpassat för verksamheternas säkerhetsbehov.

Det är kul att jobba med teknik i framkant, men att veta att den gör skillnad i samhället adderar en helt annan dimension.

Fredrik Waern, linjechef, Sectra Communications.

– Att veta att vårt arbete faktiskt kan rädda liv, till exempel i en kris när myndighetspersonal, ambassadpersonal, säkerhetspolis och andra är helt beroende av att ha tillgång till korrekt information vid rätt tidpunkt, är något som motiverar mig väldigt mycket i vardagen. Det är kul att jobba med teknik i framkant, men att veta att den gör skillnad i samhället adderar en helt annan dimension, säger Fredrik Waern.

Läs mer om hur det är att jobba på Sectra och se lediga tjänster här

Kunden i fokus

VPN-lösningen som gör att till exempel sjukvårdspersonal och myndigheter kan jobba säkert på distans har också varit väldigt värdefull internt på Sectra under Covid-19. Särskilt för utvecklarna på Sectras medicintekniska del. Att själv använda sina egna lösningar i vardagen är en metodik som Sectra brukar kalla ”eat your own dogfood”. Det är ett av många sätt som Sectra säkerställer att man utvecklar produkter av hög kvalitet som faktiskt fungerar i vardagen och skapar verkligt värde för sina kunder.

– Jag upplever att alla på Sectra är väldigt kunniga, är villiga att dela sin kunskap och har en stark vilja att tillsammans förstå och hjälpa våra kunder. Det finns också ett driv hos folk att åstadkomma något viktigt som jag inte upplevt någon annanstans, berättar Fredrik. 

Lisa Everhill, Chief People and Brand Officer, Sectra.

Sectras kunder har blivit vana vid och förväntar sig att möta personal som verkligen förstår deras vardag och som har såväl kunskapen som drivet att göra det som krävs för att hjälpa dem. Det här behovet avspeglas också i Sectras rekryteringsfilosofi. 

– Vi anställer kandidater utifrån deras attityd, huruvida de passar i vår företagskultur och utifrån deras vilja och förmåga att lära sig nya saker. Det är otroligt mycket viktigare än exakt vilken utbildning du har eller vilken arbetslivserfarenhet du har, berättar Lisa Everhill som i sin roll som Chief People and Brand Officer ansvarar för att bibehålla Sectras kultur, stärka organisationens ledarskap och skapa möjligheter för varje anställd att leva bolagets varumärke. Varumärket sammanfattas enklast i Sectras tagline ”The knowledge to meet expectations. The passion to exceed them.”