Säkerhetskopiering är a och o för en sund och säker informationshantering. Men detta glöms ofta bort vid en flytt till Office 365 – något som kan få förödande konsekvenser.

Allt fler företag väljer att köpa it som tjänst. I synnerhet Office 365 som snabbt vinner mark. Och det av goda skäl, hävdar Martin Plesner-Jacobsen som är Team Lead for Systems Engineering på Veeam Software, specialist på lösningar för säkerhetskopiering och återställning.

Ingen säkerhetskopiering
Fördelarna med att välja molntjänster är uppenbara, som större flexibilitet och förbättrade förutsättningar att arbeta mobilt, konstaterar han. Men det finns en aspekt som ofta glöms bort eller missas på grund av okunskap.
– En Office 365-lösning innehåller ingen säkerhetskopiering av er data. Och det är något som vi ser att många kunder förvånas över. Man tror att bara för att data ligger hos en molnleverantör så är den också säkerhetskopierad.
Men så är det alltså inte. Här är förvisso leverantörerna tydliga: de tillhandahåller tjänsten, men de data du lägger i den tillhör dig och är din att hantera.
– Det betyder bland annat att om data raderas från tjänsten så försvinner den för alltid. Det finns inget sätt att få tillbaka den, om företaget exempelvis av juridiska skäl skulle behöva nå information som raderats av misstag.

Det betyder också att om tjänsten skulle råka ut för intrång och företagets information därmed skulle ändras eller försvinna, så finns inget sätt att få tillbaka den korrekta informationen.

Skydda det viktigaste ni har
Skälen till att säkerhetskopiera är många och torde vara tämligen välkända. Övergripande handlar det om att skydda det viktigaste företaget har: informationen. Inte bara ur ett affärsperspektiv, utan även ur ett legalt perspektiv. I synnerhet med tanke på dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj.
– Ändringar av data som sker i exempelvis Office 365 går att spåra i efterhand, vilket GDPR kräver. Men det går bara så länge aktuell data finns kvar. Det blir omöjligt att se vem som har hanterat en viss typ av data efter att den raderats. Då krävs att du har en säkerhetskopia tillsammans med nödvändiga loggar.

Glöm inte vid byte av tjänst
Martin Plesner-Jacobsen pekar på ytterligare ett skäl till att säkerhetskopiera molndata. Nämligen att det är ett utmärkt sätt att säkerställa möjligheten att flytta från en webbtjänst till en annan.
– Allt fler stora företag utvärderar möjligheterna att byta tjänst i framtiden. Med en ständigt aktuell säkerhetskopia kan du när som helst släcka en tjänst utan att förlora information.

Det gäller i synnerhet om du använder en lösning för säkerhetskopiering som låter dig behålla kontrollen över var informationen lagras, säger Martin Plesner-Jacobsen och pekar på Veeam Softwares plattform för detta. Det är en lösning som går att köra på valfri plats, antingen i det egna datacentret eller i ett moln som Azure eller Amazon Web Services.
– Genom att använda en lösning som du driftar själv, eller via din it-leverantör, behåller du alltid kontrollen över din information och var den lagras.

Office 365 är utan tvekan en oerhört kraftfull plattform som hjälper företag att skapa den flexibilitet och tillgänglighet som krävs i det ständigt ökande tempot. Kompletterad med rätt lösning för säkerhetskopiering ger den också maximal trygghet och affärsmässighet.

Läs hur du löser din säkerhetskopiering