Greenfood behövde bättre styrning av verksamheten på grund av sin starka expansion. Med hjälp av ett konsultföretag och en beslutsstödslösning har företaget gjort stora vinster och fått full kontroll över verksamhetsutvecklingen.

– Lösningen och den kompetens som våra konsulter bidrar med har gett oss fler fördelar än vi hade förväntat oss. Det visar bland annat den ökade lönsamheten i verksamheten och den förbättrade service som vi kan ge våra kunder, säger Johan Wohlin, group controller på Greenfood.

Greenfood är den största fristående aktören inom frukt och grönt i Norden. Företaget är involverat i alla steg i värdekedjan, från odlare till konsument. Kunderna utgörs av grossister, detaljhandel, restauranger, hotell och cateringföretag. Greenfood har växt kraftigt de senaste åren, både organiskt och genom förvärv.
– I samband med expansionen behövde vi få bättre verktyg för att kunna läsa av vår data och lättare förstå vad som driver våra affärer, säger Johan Wohlin.

Företaget anlitade IT-konsultbolaget Enfo. Tillsammans genomförde de en studie av verksamhetens mål och behov. Det ledde till införandet av beslutsstödsplattformen QlikView.
– Genom denna lösning får koncernledningen effektiv hjälp med att styra och utveckla verksamheten. Samtidigt får säljarna en bättre övergripande bild av varje enskild affär, säger Fredrik Nerman, kundansvarig på Enfo.

Lösningen har bland annat förbättrat företagets möjligheter att spåra produkter i logistikkedjan, så att de vid behov kan återkallas på kortast möjliga tid.
– Den nödvändiga informationen finns i vårt affärssystem, men genom beslutsstödet får vi en betydligt bättre överblick, säger Johan Wohlin. Svarstiderna har minskat från två timmar till några minuter.

Greenfood kan även använda lösningen för att beräkna och eliminera svinn. Exempelvis har svinnet av isbergssallad minskat med 1–2 procent, vilket innebär stora besparingar eftersom volymerna är mycket stora.
– Tack vare samarbetet med våra konsulter har vi fått bra vägledning, tillgång till teknisk kompetens, och en framtidssäkrad beslutsstödslösning som vi kan växa med, säger Johan Wohlin.

Läs mer om Greenfoods lösning