Internet of Things, uttryck som ”cloud first” och den oundvikliga digitaliseringen, är ämnen som få IT-specialister inte längre kan blunda för. Det innebär nya utmaningar, särskilt för operatörer och användare av datacenterlösningar.

IT-avdelningar genomgår nu stora förändringar. Den ständigt ökande digitaliseringen i kombination med nya tekniker som big data, artificiell intelligens eller maskininlärning tvingar IT-chefer att ompröva befintliga IT-strukturer. IT-avdelningar går nu allt mer ifrån traditionella stationära hårdvarulösningar och väljer istället molnbaserade koncept för att göra sin infrastruktur redo för framtida utmaningar.

För detta krävs en hög grad av flexibilitet framför allt av datacentrens operatörer. Utöver att snabbt och skickligt kunna anpassa sig till förändrade krav, måste man också kunna förenkla hanteringen av komplexa och distribuerade infrastrukturer. Och, samtidigt kunna erbjuda så öppna standarder som möjligt.

Förutsägbar kapacitetsplanering

Kravet på flexibilitet märks redan i kapacitetsplaneringen av datacenter. För att undvika driftavbrott, måste man säkerställa att det alltid finns tillräckliga resurser. Enligt beräkningar konsumerar datacentra nu mer än en procent av världens elektricitet. Både att hantera elens ursprung och att reducera elanvändningen så mycket som möjligt, är uppgifter för datacenteroperatörerna som inte kan underskattas.

Ett datacenter ska också planeras så att det är tillräckligt flexibelt för att möta framtida förändringar.

I den planeringen får inte det ökande användandet av IoT-komponenter glömmas bort. Allt fler datacentra utrustas också med sensorer för att kunna övervaka hela miljön. Datacenteroperatörer använder i allt högre grad modulär design, som gör det möjligt att expandera datacentra på ett flexibelt sätt samtidigt som en mindre mängd energi och utrymme behöver användas under tillväxtfasen.

Outsourcing och säkerhet

Förutom de fysiska resurserna i ett datacenter, slutar inte framstegen med dessa befintliga tekniker. Tidigare användes ofta datacentra inom företag som outsourcade serverracks, men nu leasas datorkraft i allt högre utsträckning och tjänster erbjuds via serviceleverantörens hårdvara. Det gör datacenteroperatören till en servicemäklare som behöver anamma en modell för IT as a service (ITaaS), för att kunna leverera rätt tjänst på rätt plats från rätt leverantör till rätt pris.

Med detta följer också en förändrad inställning till IT-säkerhet. I denna nya modell måste säkerheten för IT-tjänster också garanteras utöver att den fysiska säkerhet upprätthålls (i form av åtkomstkontroller och larmsystem).

Hålla ögonen på allt

Allt detta måste övervakas. Fungerar övervakningskamerorna i datacentret? Finns det garanti för att avbrottsfri elförsörjning fungerar korrekt? Är de virtuella systemmiljöerna i drift? Är brandväggen nyligen uppgraderad? Kan nätverket nås och är det tillgängligt till önskad hastighet?

Dessa frågor kan ett nätverksövervakningsprogram svara på – och många fler. Med PRTG Network Monitor från Paessler AG, kan datacenteroperatören övervaka hela sin IT-infrastruktur och på så sätt hålla ett öga på hårdvara, mjukvara och IT-tjänster.

Läs mer om hur PRTG kan övervaka hela er IT-infrastruktur