Samtidigt som moln-it blir allt mer standardiserad och prispressad finns en motsatt trend. Leverantörer som bygger sitt erbjudande på att förstå mer av kundernas behov för att kunna skräddarsy tjänster.

En molntjänst hos Elits är inte för vem som helst. När du beställer av dem kan du vara säker på att du strax får ett telefonsamtal från en av deras konsulter. De vill nämligen veta vem du är och vad du tänker använda tjänsten till. Det handlar inte om nyfikenhet i största allmänhet. Det starka intresset för kunden är istället en del av Elits sätt att göra affärer.

– Vi vill förstå våra kunder, vilka de är och vilka behov de har. Dels för att kunna hjälpa dem att utnyttja tjänsterna bättre, dels för att de ska känna en större trygghet hos oss som leverantör säger Linus Berglund.

Hög integritet
Den har gjort att många kunder med fokus på hög säkerhet och integritet har sökt sig till Elits. Men det djupa intresset för kunderna handlar framför allt om att skapa nära relationer för att på så sätt bli mer än bara ”ytterligare en molntjänst”.
– En betydande del av vårt engagemang i våra kunder inbegriper tjänster som övervakning, drift av operativsystem och incidenthantering för affärskritiska applikationer, säger Linus och understryker att många kunder väljer att göra omfattande anpassningar av lösningarna.

Leverantören har en publik molntjänst – som delas av flera kunder – och en privat variant. I den senare går det att välja både placering av lösningen och konfiguration och tjänstealternativ.
– I vissa fall tar vi hand om it på ett sätt som motsvarar fullständig outsourcing.

Linus ser att efterfrågan på molntjänster som handlar om mer än kapacitet och pris ökar. Det finns exempelvis många företag som står på gränsen till att steget ut i molnet, men inte vet hur de ska göra.
– Det har till och med hänt att andra leverantörer kontaktat oss och berättat att de inte vet hur de ska kunna hjälpa sådana kunder. Det är dem vi kan ta hand om.

Fri hjälp ut i molnet
Rent konkret kan leverantören också hjälpa sina kunder med själv molnflytten, genom att erbjuda en kostnadsfri kom-igång-hjälp där tekniker från Elits och kunden går igenom tjänsten och dess funktioner. Linus förklarar hur de hjälper till med allt från att starta servrar, lagring och nätverk till hur man kan automatisera och effektivisera nyttjandet.

Han pekar på ett exempel där de hjälpte en av sina kunder att förkorta tiden det tog att sätta upp nya kundmiljöer, med hjälp av automatisering.
– Det besparade kunden flera veckor vid varje ny affär och minskade time-to-market drastiskt.

Idag har Elits ett 50-tal kunder. Deras datacenter i Stockholm och Linköping har precis byggts ut och även organisationen har växt. De ser att efterfrågan på deras tjänster växer och ser fram emot att ta nästa steg.

Läs mer om Elits molnerbjudande