I början av året blev Network Services uppköpt av Telenorägda Datametrix. Förutom att de nu har blivit större både i antalet anställda och på marknaden, så uppskattar medarbetarna de spännande karriärvägarna som uppstått.

I och med uppköpet blev det 120 personer starka företaget en del av en internationell organisation med över 450 medarbetare. Uppköpet var ett strategiskt beslut tänkt att stärka Telenors integratörsnärvaro i Sverige. Det har även gett Network Services ett bredare erbjudande och fler möjligheter för kunder och medarbetare.

Men det har också inneburit något helt annat för medarbetarna i Stockholm, Göteborg och Malmö; nya, spännande karriärvägar har öppnats inom företaget. En som redan har påbörjat sin resa är Fredrik Preinfalk, som efter fyra år som nätverkskonsult nu får en ny roll som Business Driver i företaget.
– Nätverkstekniker på Network Services har alltid haft väldigt breda roller, vilket innebär att det krävts kunskap inom många områden, allt ifrån säkerhet till trådlös kommunikation, säger Fredrik Preinfalk. Alla tekniker har haft rollen som konsult och tagit olika typer av uppdrag, allt eftersom de kommit in. Men nu får vi möjlighet till mer specificerade roller, vilket gör att man kan inrikta sig på ett specifikt område man är intresserad av.

Fredrik Preinfalk, Business Driver på Network Services

Gagnar både kunder och medarbetare
Den nya tjänsten som Business Driver, innebär att Fredrik kommer arbeta i gränssnittet mellan kund och sälj och fungera som arkitektinriktad Presale.
– Rollen har inte funnits tidigare, men behovet har ju funnits, förklarar Fredrik Preinfalk. Säljarna är duktiga på det de gör, men känner ofta behovet av djupare teknisk spetskompetens. Därför har vi nu skapat ett team som sälj kan begära resurser från, så att mer fokus kan läggas på nya tekniska möjligheter för kunderna.

Många nya möjligheter
Den nya organisationen har möjliggjort en rad nya karriärvägar. Framförallt möjligheten att fördjupa och specialisera sig, men även växa i sidled inom företaget.
– Nya karriärvägar är väldigt viktiga för oss anställda, säger Fredrik Preinfalk. Alla har en önskan om att växa i det de gör och att utvecklas – vi har alltid erbjudits utbildningar och arbetat för nya certifikat. Så den här utvecklingen har mottagits väldigt positivt, är du tekniker eller säljare vill du helt enkelt alltid växa. Tappar du den lusten tappar du snabbt kompetens också, så du måste ha ett brinnande intresse.

Karriärvägarna är många, men Fredrik skissar upp några typiska möjligheter:
– För konsulter som sitter ute på uppdrag kan kompetensutveckling erbjudas i form av utbildning. Exempel på karriärvägar kan vara att gå från konsult till antingen Business Driver, med fokus på affärer samt bra lösningar åt kunder, eller att ta möjligheten och gå vidare till en djupare arkitekt- och designerroll, vilket är extremt spännande.

Hur är det att arbeta på Network Services idag?
– Väldigt spännande. Efter uppköpet har vi helt klart mer buzz i verksamheten. Vi har blivit en tung arbetsgivare, utan att själen gått förlorad. Jag känner fortfarande att jag arbetar på Network Services, bara att nu har vi ännu högre i tak och kan konkurrera med de största.

Läs mer om möjligheterna på Network Services