Från fascination för enskilda nya teknikområden, till nya lösningar som kan byggas genom att kombinera flera teknikområden. Så har intresset för till exempel AI och IoT förändrats på senare tid. Arrow lyfter fram vilka lösningar som är möjliga i dag på en stor konferens i höst.

Just nu kan det kännas som om trender som AI och IoT börjar plana ut, att det har tjatats länge nog om dem. Men i själva verket är det nu det börjar hända saker på allvar. Och det beror på att flera hajpade teknikområden kombineras på kreativa sätt.

Ett bra exempel är att kombinera IoT, AI och dataanalys. Sensorer samlar in data som överförs både till mer traditionella analyslösningar och till avancerade AI-lösningar. Allt blir möjligt tack vare bättre kommunikation och större kapacitet att hantera stora datavolymer än tidigare.

̶ Sensorer har funnits länge, men nu börjar man utnyttja dem, förklarar Christian Lindberg, marknadschef och IoT-ansvarig på Arrow.

Missa inte IoT Summit 12 november – ett unikt tillfälle för att lära sig mer om IoT

IoT föder nya samarbeten

Christian Lindberg, marknadschef och IoT-ansvarig på Arrow.

Arrowkoncernen med huvudkontor i USA och drygt 20 000 anställda är ett exempel på de förändringar som sker. I Sverige har man tidigare till stor del fungerat som en traditionell distributör. Nu händer det allt oftare att man samarbetar med olika typer av partner och bidrar med kompetens i projekt. Ju fler moderna teknikkomponenter och mjukvaror som måste fungera tillsammans, desto större krav ställs det på kreativa samarbeten.

Det här innebär också att spännvidden är stor bland företagspartner till Arrow. Det handlar till exempel om renodlade konsultföretag, systemintegratörer, hårdvaruföretag och andra typer av leverantörer.

Vad är det för typ av projekt? Det gemensamma för många av dem är att det handlar om förändringar av traditionella verksamheter, till exempel:

  • Säkrare hantering av tunga laster på byggarbetsplatser.
  • Kontroll av logistikflöden.
  • Billigare drift, mer effektiv ruttplanering och smidigare lastning av fraktfartyg.
  • Kontroll och hantering av buller, lukt och luft i skolor.
  • Övervakning och styrning av trafikflöden.

Det finns också stort intresse för helt nya typer av lösningar. Teknik för smarta, eller hållbara, städer är ett typexempel på det. Även för dessa gäller det naturligtvis att få olika typer av moderna tekniklösningar att fungera tillsammans.

Sensorer har funnits länge, men nu börjar man utnyttja dem.

Christian Lindberg, marknadschef och IoT-ansvarig på Arrow.

Stort intresse för IoT Summit

För att berätta om den här typen av lösningar anordnar Arrow konferensen Arrow IoT Summit 12 november i Stockholm. Det är en heldagskonferens som hålls för andra året. Förra året kom 550 besökare, i år är siktet inställt på 750.

Vilka besökare förväntar ni er?

̶ Vi riktar oss till alla som är IT-beslutsfattare, men även folk på IT-avdelningar och specialister inom till exempel IoT och AI. Intresset ökar även hos företagsledningar och bland dem som jobbar med ekonomi, säger Christian Lindberg.

Under ett 30-tal föredrag finns chansen att lära sig om genomförda projekt, men även att ta del av diskussioner. Konferens är indelad i tre spår, efter inledande huvudtal:

  • Säkerhet.
  • Affärsanalys, beslutsstöd och molntjänster.
  • Hårdvara och kommunikation.

Bland talarna märks representanter för flera av de leverantörer Arrow samarbetar med, till exempel IBM, Microsoft, HPE, Nvidia och VMware.