Pricise

Digitaliserade verktyg och automatisering underlättar och förenklar många av verksamhetens processer. Genom kundvärdebaserade priser som sätts med automatik kan företag optimera sina möjligheter att uppnå affärsmålen.

Tidigare var det vanligt att företag prissatte sina varor och tjänster genom manuella beräkningar i kalkylblad. Sedan dess har utvecklingen gått mot automatiserad prissättning och digitala verktyg som förenklar processerna, särskilt inom e-handeln.

Artiklar som säljs i stora volymer och som är i hög grad konkurrensutsatta ska prissättas i förhållande till konkurrenternas priser. När det gäller artiklar som säljs i små volymer är inte priset lika viktigt. Då avgörs prissättningen av andra faktorer, till exempel webbplatsens popularitet och enkelhet.

– För övriga artiklar, som har tillräckligt stor försäljning men inte är konkurrensutsatta i mycket stor utsträckning, ska värdebaserad prissättning användas. Priset baseras då på det värde som kunderna upplever att artikeln har, säger Göran Skugge, Senior Partner på PriceGain.

I praktiken innebär detta att priset baseras på observationer av hur priset har ändrats tidigare och vilka utfall det har fått på företagets affärsmål.

– Ett affärsmål är lönsamhet. Ett annat är att ta marknadsandelar, vilket ofta är viktigt för nya e-handelsaktörer. Ett tredje är att maximera försäljningsvolymen. Ibland kan olika affärsmål förenas, men ofta kan de inte det.

En prismotor som kan hantera både värdebaserad prissättning och de övriga prissättningsmetoderna är den molnbaserade prissättningstjänsten Pricise. Det handlaren behöver göra är att definiera sina affärsmål.

– Om handlaren vill öka sina marknadsandelar kan prismotorn optimera priserna så att målet uppnås. Den uppdaterar också priserna automatiskt när förutsättningarna på marknaden förändras.

Prismotorn bygger på erfarenhet från över 300 prisprojekt, och de egenutvecklade algoritmerna är unika. Den kan även hantera värdebaserad prissättning vid handel mellan företag (B2B). Ofta förhandlar säljarna med kunderna om hur mycket rabatt de ska få.

– I prismotorn finns en funktion som strukturerar upp sådana förhandlingar med avseende på olika parametrar som påverkar slutpriserna, till exempel betalningstid och leveranstid. Avtalsförhandlingarna blir då en diskussion om både pris och innehåll i stället för bara rabattens storlek, säger Göran Skugge.

Läs mer: Sätt rätt priser för dina affärsmål