Företag behöver i allt större utsträckning ha en multi-cloud-lösning för att vara konkurrenskraftiga. Men det finns utmaningar som hänger ihop med säkerheten, som man måste vara medveten om.

Genom en multi-cloud-lösning kan företag sänka sina kostnader, öka sina intäkter, bli mer agila och öka sin konkurrenskraft. När de flyttar till en multi-cloud-lösning får de också fler miljöer som måste skyddas.
– Den starka valutan idag är inte amerikanska dollar. Det är data. Om ett företag inte har tillgång till sin data har det inget värde kvar. Det går i konkurs, säger Victor Engelbrecht Dohlmann, nordisk säljchef, Veeam Software.

Victor Engelbrecht Dohlmann, nordisk säljchef på Veeam Software.

Kunden har ansvaret
Många företag som har data i en multi-cloud-lösning saknar förmåga att skydda den. Det är till exempel vanligt att företag som har data i Office 365 inte har en kopia av denna data någon annanstans. Ett viktigt faktum i detta sammanhang är att det är kunden själv som har det största ansvaret för sin data i molnlösningen, inte molnleverantören.
– Även om molnleverantören tar på sig ansvaret, till exempel om kundens data har raderats av en av dess anställda, så hjälper det inte. Till exempel AWS utbetalar vid sådana fall endast ett skadestånd på 1 000 dollar. Det står finstilt i avtalsvillkoren.

Läs mer om hur du kan skydda din data i molnet

Undersökningar visar att 81 procent av alla företag globalt har en multi-cloud-strategi.
– Vi vet också att 66 procent av alla företag hejdas i sin digitala omvandling av oplanerade driftstopp. Och vi vet att 60 procent av de företag som utsätts för en cyberattack drabbas av dataförlust för att deras data inte är tillräckligt skyddad.

3-2-1-regeln
Lyckligtvis finns det åtgärder som företag till en låg kostnad kan vidta. En bra start är att följa 3-2-1-regeln. Den innebär att man ska ha minst tre kopior av sin data, av vilka två finns lokalt men på olika medier, och en på en annan plats.
– När företag är på väg in i en multi-cloud-lösning är det mycket viktigt att de har en säkerhetsstrategi. De kan få hjälp med att skapa en sådan. Med rätt strategi kan de tryggt driva verksamheten vidare utan att behöva oroa sig för störningar, säger Victor Engelbrecht Dohlmann.

Läs mer om hur du skyddar din data i en multi-cloud-miljö