Inom en snar framtid kommer allt från kommunikation med kunder till optimering av logistik att vara automatiserad med AI.

Artificiell intelligens är ett av flera områden som utvecklas med rasande fart och är en av de viktigaste trendspaningarna enligt Accenture Technology Vision 2017. Det kommer att vara en avgörande faktor för att hålla sig relevant som företag i framtiden. Men få vet vad det innebär i praktiken, vilka åtgärder man ska vidta för att inte ”missa tåget”, eller hur teknologin kommer att påverka vår vardag.

Ett brett begrepp
Därför skapar AI-utvecklingen också oro. Ett sätt att se lite klarare är att bryta ned företeelsen till ett antal olika områden.
– Det är ett väldigt brett begrepp och det kommer att fortsätta vara det, men man kan titta på olika delar av artificiell intelligens för att förstå vad som händer, säger Joel Hofgren, Senior Manager på Accenture Technology.

Han menar att AI redan i dag finns implementerat i många tjänster som vi använder som konsumenter utan att vi tänker på det. Spotify använder till exempel tekniken för att kurera innehåll och ta fram personliga spellistor med utgångspunkt från analyser av hur man tidigare lyssnat. Google Maps guidar användarna runt trafikstockningar med hjälp av data-analyser av trafikflöden i realtid, något man refererar till som AI i en rådgivande roll.
– En annan variant, som inte ännu hunnit till Sverige, är användandet av AI som en så kallad orchestrator. Det finns bland annat i Amazons smarta hem-högtalare Echo och röstassistenten Alexa, där AI hjälper till med bestyr i vardagen, säger Joel Hofgren.

Kundkontakt påverkas först
Ur ett företagsperspektiv pekar allt på att den kommande AI-revolutionen främst kommer att märkas i interaktionen med kunderna. AI-assistenter kommer på sikt att kunna förstå kunder bättre än en traditionell kundtjänst. Flera svenska storbanker har redan idag implementerat sådana lösningar, och fler företag är på gång.
– AI-personen kan svara på dina frågor på ett mer konsekvent manér och kan dessutom anpassa interaktionen för att konversationen ska få en optimal utgång, förklarar Joel Hofgren.
Det, i sin tur, leder till mer nöjda kunder.

Ett paradigmskifte
Att samla på sig data av alla slag är en vettig strategi för att vara redo för paradigmskiftet, tror Joel Hofgren. Även data som man inte tror behövs kan i framtiden visa sig vara av avgörande betydelse för den artificiella analys som ska ligga till grund för kommunikationen.
– Den som har en fallback-lösning där en människa tar vid om interaktionen med den artificiella intelligensen inte räcker hela vägen, behöver inte vara rädd att hoppa på tåget redan nu.

Dessutom kommer AI att medföra ett mer dynamiskt förhållningssätt till sådant som exempelvis logistik, hävdar Joel Hofgren.
– Analyser av flöden kommer att kunna ske i realtid och besluten kommer att kunnat tas direkt, inte av människor utan av den artificiella intelligensen.

Läs om fler trender i Accenture Technology Vision