Utan en genomtänkt plan kan flytten till molnet bli en dyr och krånglig historia. Det gäller att ha full koll på både de tekniska aspekterna av flytten och vilka regelverk som påverkar hanteringen av din data – men du behöver inte dra hela lasset själv.

Molnet är i dag en allt större del av företags IT-infrastruktur. Men en flytt till molnet av hela eller delar av företagets tjänster är inte helt okomplicerad. Om du inte har tänkt efter före är det mycket som kan gå fel och behöva göras om. Därför är det viktigt att börja med och utgå från en strategi för molnet och molntjänster.

Exempel på hur enkelt molnanalysen visualiseras

– Dagens kunder förväntar sig tjänster som är tillgängliga 24/7 på olika typer av plattformar och från var som helst i världen. Då måste vi tänka och designa rätt från början, och förutse saker som kan ske utifrån den data vi lagrar. Det säger Adnan Sallova, som är moln- och datacenterarkitekt på Cygate.

– Den största utmaningen som vi stöter på hos kunderna är att man redan har påbörjat sin resa mot molnet utan att ha en färdplan, säger han. Man startar med några enkla saker och förväntar sig att det bara ska fungera. Men ofta missar man till exempel OLA (Operational-level agreement), SLA (Service-level agreement) och sitt eget ansvar för den data man lägger upp.

Ta fram en molnstrategi
Molnstrategin är en del av den större it-strategin där vi ställer frågan: Hur ska molnet hanteras från ett behovs- och kravperspektiv? Det som är viktigt att tänka på är att här är det någon annan som har ansvar för din information, så det är viktigt att vara kritisk när man börjar lägga upp saker i molnet. Du bör tänka på vilka behov som du vill att molnleverantören ska uppfylla och vilka krav du ska ställa på den leverantören. Är du till exempel garanterad att din data inte hamnar i något annat land?

Ett första steg – molnanalys
Ett första steg inför en molnstrategi kan vara att genomföra en molnanalys som ger en bild av nuläget. Den syftar till att på ett smidigt sätt ge en detaljerad ögonblicksbild av hur er IT-miljö exponeras mot molnbaserade tjänster och vilka säkerhetsaspekter som bör beaktas. Denna bild tillsammans med insikter kan ge värdefull input till kommande strategiarbete.

 

Läs mer om moln, hybrid IT och se hur andra har tagit sig till molnet