Inlåsning låter som ett problem från förr, som en oro för it-avdelningarna i de dyra licensernas tidevarv. Men det är högst aktuellt även i dagens molnuppkopplade verklighet.

– En mässa jag var på för ett tag sedan, det var en helt vanlig traditionell it-mässa. En person stod på scen och pratade om molnet i typ 20 minuter. Vad hans företag sålde? Rackskenor och kablage. Molnet som begrepp har blivit så urvattnat nu att det inte längre har någon tydlig definition, det betyder allt – och inget, säger Mathias Gyulai, lösningsarkitekt på Dell EMC i Sverige.

Ute på företag och organisationer kan en satsning på molnet innebära allt från att man utvärderar Microsoft Office 365 för vissa användare till att man flyttat över samtliga system i produktion till en molnbaserad tjänsteleverantör. Det är lätt att få en bild av att alla redan tagit steget upp i molnet när man läser artiklar eller tittar på hur molnet används i marknadsföring – men i realiteten är det precis tvärtom.

Molnpanik
Merparten av svenska företag sitter just nu och funderar över detta, våndas över hur de ska bära sig åt för att just deras företag ska få så bra utväxling som möjligt på sin investering i molntjänster. I grunden är det bra att de tar tid på sig, men i rådande diskussionsklimat är det lätt hänt att paniken kommer smygande och att man, av rädsla för att hamna på efterkälken, fattar ett förhastat beslut.
– Det är lätt hänt, lättare än man kan tro. Om vi tittar på våra kunder i USA som var tidigt ute och låg i framkant med att satsa på molntjänster så är det många som upplever att de målat in sig i ett hörn – eller om man ska vara korrekt – i flera icke-anslutande hörn. Olika projekt har låst sig fast vid olika lösningar och leverantörer som inte bara begränsar möjligheterna, utan som dessutom medfört betydande kostnadsökningar, säger Mathias Gyulai.

Höga kostnader
Att molntjänster är billigare är ett argument som ofta dyker upp i debatten, att man genom att flytta över tjänster från egna servrar till molnleverantörer både frigör tid för it-avdelningen att fokusera på den egna affären och minskar sina kostnader. Men det finns ett problem med ”pay-as-you-go”-modellen och det är att kostnaderna snabbt skenar iväg när användningen ökar.

Molntjänster är populära för att testköra nya applikationer, de fungerar utmärkt för tjänster som kräver begränsad bandbredd och inte är känsliga för längre accesstider. Men när det är mycket data som ska flyttas fram och tillbaka, och det finns höga krav på tillgänglighet och korta svarstider – då når många organisationer ganska snabbt en punkt där det kostar mer än det smakar.
– Påfallande ofta ser vi hur den här typen av beslut, att gå över till en ’cloud first’-strategi, fattas av ledningsgruppen. Då är det inte sällan en ledning som fortfarande ser it som en börda, som en tung utgift för organisationen – men som drömmer om att ha en it-avdelning som skapar verklig affärsnytta, säger Mathias Gyulai.

En mer flexibel väg
Enligt honom bör det naturliga slutmålet för alla organisationer och företag som satsar på molnet vara en tillvaro där flera olika molntjänster används – oavsett om det handlar om någon av de stora leverantörerna eller mer nischade och lokala aktörer. På Dell EMC kallar man det för ”multi cloud”, där data smidigt kan flyttas mellan egna servrar och olika molntjänster, och organisationen kan placera data och arbetsuppgifter där de passar bäst.

Det är en bild som bland annat delas av branschanalytiker såsom IDC och Gartner som nyligen presenterat rapporter som pekar på att begrepp som ”cloud first”, ”hybrid cloud” och ”privata moln” snart kan vara passé.

Sprid ut riskerna
Multi-cloud betyder helt enkelt att inte stänga några dörrar genom att gå ”all-in” på en enskild leverantör, utan istället bygga upp en framtidssäker infrastruktur som går att integrera mot flera olika molnleverantörer. Den ska vara flexibel nog att fungera oavsett om organisationen ligger kvar på en traditionell it-leverans, eller om man fattar beslut om att bygga alla nya applikationer i containers och gå över på en DevOps-modell.
– Multi-cloud innebär en tillvaro där data och it-tjänster sömlöst kan flyttas mellan egna servrar och olika molntjänster, där organisationen helt enkelt har möjlighet att placera såväl sin information som arbetslaster på den plats där de passar bäst. Det låter kanske som en ouppnåelig dröm, men så är inte alls fallet.

– Allt som krävs är en tydlig målbild mot vilken man matchar framtida investeringar under de närmaste åren. Tågordningen är: modernisera – automatisera – transformera. Det är klart det händer att vi gör kompletta transformationer i ett enda projekt, men det hör ändå till ovanligheterna än så länge, säger Mathias Gyulai.

Läs mer om hur du jobbar smart med multi cloud