Dagens tekniska innovationer kräver att företag i tillverkningsindustrin ser sin verksamhet i ett nytt ljus för att behålla sin konkurrenskraft. För att veta var expansionen bör ske krävs objektivitet, transparens och ingående kunskap om verksamhetens kärna. 

I tillverkningsindustrin finns vitt skilda typer av företag. Det finns de som är tekniskt avancerade och de som fortfarande utforskar och anpassar sig efter ny teknik. Klyftan mellan dem är stor. Men det behöver inte innebära att de som ännu inte har påbörjat sin tekniska resa ligger steget efter. Tvärtom kan de utnyttja och införliva andras lärdomar och erfarenheter så som det bäst gynnar dem.  

Den kanske främsta lärdomen är att molnbaserade lösningar inte är någon magisk trollstav.

I den här artikeln utforskar vi hur tillverkarna tar sina första agila steg mot en infrastruktur bestående av de bästa komponenterna, med pionjärerna som riktmärke. Men låt oss först ta en titt på tidigare, nuvarande och framtida framgångsscenarier inom tillverkningsindustrin för att skapa förutsättningar för kostnadsreduktioner och innovation.

Andra processer, annan teknik

Tillverkningsindustrin har förändrats mycket genom åren.

Förr sålde tillverkningsindustrin det som fanns på lager. Om du som samarbetspartner kunde köpa stora partier fick du rabatt. Det var på den linjära tiden, när rollerna var fasta och förbestämda. Det fanns inte mycket utrymme för ”trial and error”, eftersom kedjorna styrdes av begränsade resurser, komplicerade tredjepartsstrukturer och processer som inte var transparenta. Dessutom var företagen ofta hierarkiskt uppbyggda.

E-handelns snabba utveckling har förändrat logistikhanteringen och hela leveranskedjan.

Sedan 1990-talet har detta förändrats helt. Å ena sidan började revolutionerande visioner och metoder för företagsdrift ta form. Industriell demokrati, ”glädjefaktorn” och öppenhet gjorde sitt intåg i den traditionella företagsstyrningen, vilket ställde krav på ett helt nytt sätt att samarbeta. Å andra sidan ledde e-handeln och de tekniska framstegen till allt större kundcentrering.

Det har i sin tur lett till en omvälvande påverkan på hela värdekedjan för tillverkning. Tekniska framsteg som molnbaserade nätverk, sakernas internet, 3D-skrivare och robotteknik innebär en radikal förändring av transparens och hastighet för hela leveranskedjan. Det kräver digitala ramverk som är responsiva, säkra och anpassningsbara med molnfunktionalitet, SaaS, XML, ASP och många andra webbaserade funktioner. 

Innovation handlar om mer än att använda artificiell intelligens och maskininlärning på fabriken.

Det kan verka lockande att välja fristående lösningar för de mest brådskande utmaningarna. Men att bli flexibel handlar inte bara om att utnyttja molnfunktioner, och innovation handlar om mer än att använda artificiell intelligens och maskininlärning på fabriken. Man måste komma ihåg att allt inom IT påverkar övriga områden, och alla delar måste samverka sömlöst med varandra. För att säkra er framgång framöver måste ni alltså se över hela er verksamhets IT-system och uppdatera alla delar så att de är kompatibla med samtliga processer inom ert företag. 

Olika aspekter av IT

I den här processen finns många faktorer att ta hänsyn till, och vi har stor erfarenhet av samtliga. Först och främst måste IT-infrastrukturen vara stabil och tillförlitlig för att stödja kärnprocesser som affärssystem och liknande som ger de data som behövs för att kunna utarbeta resultatprognoser, sammanställa statistik och skapa översikter över kärnaktiviteter. Samtidigt måste infrastrukturen vara agil och flexibel, eftersom företaget vill hålla sig uppdaterat och relevant för sina kunder. Vi har gedigen erfarenhet av detta tack vare fall som Fracarro, som flyttade sina SAP-system för produktion, kvalitet och utveckling till Google Cloud Platform på bara en månad utan behov av extra maskiner för backup.

Den nya tekniken utnyttjas även för att optimera tillverkningsprocesserna. Till exempel kan man vinna mycket tid tack vare automatisering och AI. Hur detta kan göras med hjälp av molnet visar Sandvik Group, som traditionellt tillverkar maskiner för metallindustrin. Deras nya division Applied Manufacturing Technologies (AMT) har utvecklat den innovativa programvaran Prism, som gör det möjligt för tillverkare att programmera CNC-maskiner (vilket innebär att datorer styr maskinernas verktygsbanor) på tre minuter, i stället för de 45 minuter som det tog tidigare. Sandvik samarbetade med Google i ett P2P-nätverk av ingenjörer och utvecklare för att göra lösningen helt molnbaserad.

Inom tillverkning finns mycket att vinna på att optimera processer och underhåll. Högre precision och hastighet innebär att LG CNS sparar runt 1 miljoner USD per år.

Inom tillverkning finns även mycket att vinna på att optimera processer och underhåll. Detta illustreras av hur LG CNS utnyttjade AI och molnet för att testa sina skärmar snabbare. Var och en av deras produktionslinjer för bildskärmar har fem till sex inspektionsprocesser för att kontrollera kvaliteten på LCD-skärmarna. Detta var tidigare en mycket tidskrävande och arbetsintensiv process som de mest seniora ingenjörerna brukade utföra. Sedan LG CNS började utnyttja Google Cloud och Edge TPU för AI-lösningar tar det numera en junior ingenjör en vecka att uppnå 99,9 procents precision för glasinspektionen. Denna högre precision och hastighet innebär att LG CNS sparar runt 1 miljon USD per år.

När det gäller datorstött samarbete vet vi att det även måste vara skalbart, användarvänligt och säkert. Ett bra exempel på hur man kan uppnå detta är Colgate Palmolive. Alla avdelningar inom företaget – IT, uppköp, FoU, marknadsföring, leveranskedja, ekonomi och HR – måste samverka för att företaget ska leverera. Dessutom har Colgate många tvärfunktionella, geografiskt utspridda team som löser arbetsuppgifter tillsammans. Företaget behövde den flexibilitet som bara ett molnbaserat samarbete kunde ge. På bara tre månader överförde Colgate sin globala IT-organisation till G Suite.

Alla delar samverkar

Den kanske främsta lärdomen från alla dessa fall är att molnbaserade lösningar inte är någon magisk trollstav. Alla aspekter av verksamheten måste tas i beaktning, såväl kommersiella och kulturella som tekniska, för att utformas och genomföras på bästa sätt. 

Du kanske tänker att en uppdatering av hela ditt IT-system där alla delar samverkar sömlöst är ett enormt projekt som tar flera år att genomföra och kostar stora pengar. Men enligt vår erfarenhet behöver det inte vara så. Vårt Google Transform Team träffar ett team från vår kund för att försöka se på deras verksamhet med helt ny blick och komma fram till vilka IT-lösningar de behöver. Det är alltid bra att börja från noll, men alltid med kärnverksamheten och lämpliga mål i åtanke.  

Ett bra exempel på detta är vårt samarbete med Carrefour.  Vi satte oss ned tillsammans med 200 toppchefer för att se på verksamheten med objektiva ögon, och resultatet blev helt nya distributionsmodeller och en förbättrad köpupplevelse för kunder i Frankrike. Nu driver Google och Carrefour ett innovationslabb tillsammans i Paris, där Carrefours tekniker samarbetar med Googles AI-experter. Inom en nära framtid kommer runt 1 000 personer från Carrefour att utbildas inom den nya tekniken.