När Sundsvallsbaserade teknikföretaget Sund Birsta började intressera sig för Internet of Things ville man kunna ge bättre service till sina kunder och fånga möjligheterna med en växande eftermarknad. Som världsledande inom sitt område förser de stålverk världen över med maskiner som binder ihop och förpackar färdiga stålprodukter.

Sund Birsta har omkring 3 000 maskiner installerade hos kunder runt hela världen. I alla länder där det finns stålverk hittar du företagets lösningar. När valsningen är färdig och det färdiga stålet börjar kallna, tar maskinerna från Sund Birsta över processen att hantera och förpacka produkterna för vidare transport med tåg, båt eller lastbil. En global marknad ställer speciella krav, för hur håller du egentligen kontakten med maskiner och kunder över lång tid och stora avstånd?

Richard Mårtensson, Service Manager på Sund Birsta

Precis som de flesta andra maskintillverkare har Sund Birsta traditionellt haft ganska lite kontroll över sina produkter när de väl blivit levererade och tagits i bruk. Man har helt enkelt levererat en maskin för att sedan invänta kundens förfrågningar efter både reserv- och slitdelar.
– Om våra maskiner går sönder eller slutar fungera stannar hela fabriken, berättar Richard Mårtensson, Service Manager på Sund Birsta. För en typisk kund kan ett stopp i produktionen betyda kostnader på upp till 500 000 SEK per timme, och att skicka en tekniker kan kosta upp till 100 000 SEK beroende på var i världen man befinner sig.

Lösningen heter MindSphere

När man gick igenom olika sätt att återta och utöka kontrollen över sina produkter landade intresset snabbt på MindSphere, en IoT-lösning från Siemens som kopplar upp de levererade maskinerna för att samla in data, men även för styrning och uppdatering på distans. En applikation utvecklades tillsammans med Siemens som visualiserar maskinernas driftdata i lättförståeliga bilder så att man kan med kunden ta gemensamma, faktabaserade beslut om reparationer och underhåll. MindSphere går att applicera på alla uppkopplade maskiner och applikationer, oavsett leverantör, och låter dig samla ihop utvalda data för vidare utvärdering av enskilda maskiner, produkter eller hela system.

”Ett verktyg för att komma närmare kunden”

Peter Mårstedt, VD på Sund Birsta

Systemet ger tydliga ögonblicksbilder av hur deras maskiner mår, så att man snabbt kan göra enskilda förbättringar och öka driftsäkerhet och kvalitet på den dagliga leveransen till sina kunder. Sund Birsta får en aktuell bild som säkerställer att de har samma information om maskinens status som kunden.
– Det här blir ju ett verktyg för att komma närmare kunden, fortsätter Richard. Man kan föreslå preventiva åtgärder i god tid och erbjuda effektiv försörjning av slit- och reservdelar. Systemet underlättar också för en mer kostnadseffektiv uppstart, överlämningsfas och provdrift av nya maskiner.

Läs mer om Siemens MindSphere

Sund Birstas kunder får också många fördelar, men viktigast är kanske tryggheten. Med en gemensam plattform och en gemensam bild att utgå från när man diskuterar eventuella problem.
– Den största fördelen för våra kunder är att de får en samlad bild av den information som finns tidigare i produktionskedjan, säger VD Peter Mårstedt. Man kan enkelt och omedelbart konstatera hur en maskin presterar, dess status och tillgänglighet. De flesta av företagets kunder driver stora industrianläggningar med många olika typer av maskiner i drift, vilket gör det svårt för dem att effektivt försörja sig med egen kompetens för översyn och underhåll av en hel maskinpark. Nu kan Sund Birsta ta ett större ansvar och kunderna slipper hålla personal inskolad på maskinernas alla uppdateringar. De kan på avstånd föreslå rätt åtgärder i rätt tid för att förebygga problem och optimera tillgängligheten till deras maskiner.

”IoT-färdigt” – framtidens lösning

Hos Sund Birsta ser man det här som början på en helt ny utveckling av företagets affärer. De kommer att kunna erbjuda bättre, mer fördelaktiga avtal både för sig själva och sina kunder. Samtidigt kommer man närmare varandra i samarbete och långsiktighet. Man kommer att kunna erbjuda långsiktiga avtal för eftermarknaden som låter företagets kunder koncentrera sig på att producera stål istället för att fundera över sina maskiner. I framtiden ser Sund Birsta en utveckling där man levererar alla sina maskiner ”IoT-färdiga” och låter kunden avgöra om man vill utnyttja lösningen eller inte. ”
– Då kan kunden välja om de vill koppla på tjänsterna eller inte, men de ingår alltid. Uppkopplingen mot molnet får man på köpet, avslutar Richard. För de som en gång upplevt fördelarna med MindSphere låter det som ett mycket enkelt val.