Med nytt tänk kring minneshantering och en ny plattform för it-utveckling vill Joachim Wester bryta mjukvarujättarnas oligopol.

Han hade en dröm. Han skulle skapa ett nytt operativsystem. Ett operativsystem för information. Det var för all del en rätt nördig dröm men den skulle leda till något större. Till en värld där alla applikationer och it-system kan kommunicera med varandra, utan att kräva API:er och dyra konsulttimmar. Där små aktörer konkurrerar på samma villkor som de stora drakarna. Där it-utveckling inte längre kräver starka finansiärer och ett kompani av utvecklare. Det nya systemet skulle också ge en prestanda som ingen ens hade vågat drömma om hittills.

Det var tio år sedan. Idag är det inte långt kvar innan drömmen är sann. Mannen som drivit den hit heter Joachim Wester och är en av grundarna av Starcounter, bolaget där tekniken som håller på att göra verklighet av drömmen utvecklas. Nycklarna heter artificiell intelligens och så kallade in-memory-databaser.
– När du inte lagrar data i databaser på traditionellt sätt vinner du enormt mycket prestanda. Bland annat för att du aldrig behöver flytta data till och från en databas. Den är alltid omedelbart tillgänglig.

Superprestanda förenklar kodning
Grunden till bolagets verksamhet bygger på flera år av forskning i början av 2000-talet. Själva bolaget startade 2006. Ett samtal med Joachim Wester kan lätt bli väldigt tekniskt men han har behållit förmågan att se den stora bilden, visionen som driver honom.

Den består av flera delar som alla syftar åt samma håll. Den dramatiskt förhöjda prestandan jämfört med den teknik som används idag gör bland annat att utveckling blir avsevärt enklare och går snabbare. Den höga prestandan gör att man kan ”kollapsa stacken” som Joachim Wester uttrycker det. Enkelt sett innebär det att varje kodrad beskriver vad som skall åstadkommas, inte hur detta skall gå till.
– Du behöver inte ha ett helt gäng programmerare för att utveckla ett system. Vilket gör att en entreprenör med en idé kan komma igång snabbare, utan att behöva dra in kapital för att driva utveckling.

Tekniken ska också göra API:er överflödiga. API:er som har använts sedan 70-talet för att koppla ihop system med varandra. Det kostar ofta en massa konsulttimmar och sällan ger riktigt bra resultat. Joachim Wester hävdar att system som utnyttjar deras teknik ska kunna kommunicera med varandra utan särskilda anpassningar. Han förklarar det ungefär som att varje applikation tror att de har sin egen databas, när de i själva verket delar på samma källa.

Lego av applikationer
– Vi skapar grunden till ett slags lego av applikationer. Det innebär dels att exempelvis tillägg till ett affärssystem inte behöver specialskrivas för varje specifikt system, dels att vem som helst kan skapa en egen App Store eller Google Play för applikationer och tillägg.

Joachim Wester kallar det för en ”öppen app-ekonomi” och medger att det kan vara svårt att riktigt greppa vad det skulle innebära. Liksom det kan vara svårt att förstå omfattningen av den förändring som deras plattform kan driva. Inte bara av hur utvecklare arbetar utan även av hur hela ekosystem för applikationer fungerar.

Läs mer om hur utvecklare arbetar hos Starcounter