Företagets IT genererar en mängd data som sällan används. Loggfiler från servrar och applikationer, mätvärden av olika slag. Det kallas maskindata och kan utgöra en guldgruva, om man har rätt kunskaper för insamling och analys.

Det finns en mängd information i data som kontinuerligt produceras i de ständigt växande digitala lapptäckena hos företag, av servrar, applikationer och tjänster. De genererar exempelvis mängder av loggfiler och mätvärden som berättar om interaktioner, förändringar och fel. Sammantaget kallas det maskindata, och rätt utnyttjade kan de lyfta inte bara IT-verksamheten, utan hela affären.

Victor Rosberg, affärsområdesansvarig på Orange Cyberdefense.

Så vad är det för värde som går att gräva fram ur maskindata? Victor Rosberg är affärsområdesansvarig på Orange Cyberdefense och pekar på två områden. Det mest uppenbara är direkt kopplat till de IT-system som maskindata genereras av. Genom att exempelvis titta på responstid och andra indikationer av en applikations prestanda går det att få ett underlag för beslut om åtgärder för att skala upp eller ner infrastrukturen för ett optimalt förhållande mellan hårdvara och prestanda.

Det andra området handlar om affärsnära aspekter. Exempelvis går det att få en fingervisning om hur väl en webbkampanj fungerar genom att hålla koll på hur besökare navigerar.
– Om du samlar in data från en webbshop kan du exempelvis snabbt få en bild av vilka produkter som faktiskt drar till sig intresse och vilka relaterade förslag som fungerade bäst.

Splunk skapar unika förutsättningar

För att rent praktiskt hantera komplexiteten med att samla in data från tusentals distribuerade källor, till att ställa rätt frågor och leverera svar i realtid krävs ett kraftfullt och flexibelt verktyg. Orange Cyberdefense har valt att satsa på analysplattformen Splunk.

LÄS MER: LÄGRE KOSTNADER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET MED MASKINDATA

– Den stora skillnaden gentemot traditionella övervakningssystem eller analysverktyg är att det kan ta in all slags maskindata i dess ursprungliga format istället för att bygga på en klar struktur i form av exempelvis en relationsdatabas, förklarar Victor Rosberg och lägger till att det fungerar lite som Googles sökmotor.
– Och precis som när du söker med Google gäller att frågan behöver vara så specifik som möjligt. Söker du brett får du också ett ospecifikt svar tillbaka.

Ju mer data, desto mer samband

Enkelt förklarat samlar verktyget in all slags data, till skillnad från traditionella verktyg som bara hämtar den data som användaren själv på förhand bedömer är relevant. Och den grundläggande skillnaden innebär en stor vinst, förklarar Victor Rosberg.

LÄS MER: SÅ GÖR NI GULD AV ER MASKINDATA

Då all data finns till hands kan de ursprungliga frågorna kompletteras och nya frågor ställas efter hand. Det skapar helt andra förutsättningar att nå resultat utifrån sin maskindata.
– Det är när användarna skapar eget innehåll och egna verktyg kring informationen i sin data som Splunk verkligen sticker ut. Och ju mer data som tas in, desto mer går att se samband mellan verksamhetens olika områden, och en grund för verklig samverkan växer fram. Det är riktigt häftigt att se.

Läs hur ni kan arbeta med er maskindata