Att det går snabbare att utveckla skräddarsydda affärskritiska applikationer med low-code-verktyg än att skriva kod för hand ligger i sakens natur. Mycket av infrastrukturen i form av återanvändbara komponenter, lösningsmallar och visuella verktyg tillhandahålls i plattformen i syfte att effektivisera lösningsframställningen.

Det finns gott om studier som visar på stora skillnader i tiden det tar att utveckla skräddarsydda, affärskritiska applikationer med ett low-code-verktyg, jämfört med traditionell programmering med exempelvis Microsofts Visual Studio och olika Javaverktyg.

Ett exempel är en undersökning gjord av analysföretaget Forrester Research som är verkligt talande. När det skulle byggas it-stöd i det amerikanska offentliga projektet Affordable Care Act beräknades det krävas 100 manmånader med traditionell programmering. Det behövdes sedan 5 manmånader med ett low-code-verktyg. Ett annat bra exempel kommer från IKEA som skulle ta fram ett it-stöd för att digitalisera sina investeringsbeslut. Med hjälp av en BPM & low-code-plattform tog det endast 2 månader från idé till implementerad lösning.

Enklare kommunikation
Snabbhet i projekt för systemutveckling är en mångfasetterad egenskap, som ofta kan sättas i relation till andra önskade egenskaper.
̶ Det handlar inte minst om snabbhet i kombination med engagemang, säkerhet och skalbarhet, förtydligar Mika Jolanki, CTO på Barium, en svensk leverantör av low-code-verktyg.

Utmaningen är alltså att kunna bygga skräddarsydda affärskritiska applikationer snabbt, utan att ge avkall på alla andra viktiga krav som till exempel förändringsbarhet och underhållsbarhet över tid. Det görs dels genom att lägga mindre tid på tidsödande kodning, dels genom att visuella arbetssätt förenklar kommunikationen mellan alla intressenter i ett projekt.

Synliggör processen
Mika Jolanki berättar om ett exempel i ett projekt där en kund byggde en HR-applikation för att introducera nya anställda, så kallad ”onboarding”.
̶ HR-personalen som satt med i projektet berättade att det var första gången de verkligen förstod, och visuellt såg, företagets process för onboarding och även respektive individs roll i denna. Genom att rita upp processen visuellt blev den tydlig säger Mika Jolanki.

I Bariums fall, som gör ett BPM-baserat low-code-verktyg (Barium Live) är det här ett naturligt sätt att arbeta. Den process som visuellt definieras blir den färdiga applikationen. Med andra ord, processen är applikationen. BPM står för business process management.

Läs mer om low-code i Bariums guide

Enklare kommunikation om en applikation som byggs ger inte bara snabbare hastighet i utvecklingsprojekt i sig, det ger också mer ändamålsenliga applikationer, vilket i sin tur ger snabbare projekt eftersom man kan minimera tiden för omdesign. Ett projekt blir en god cirkel, istället för en ond.

Tanken är att de från verksamhetssidan som är med i projekt kan se sig själva i ett sammanhang i stället för att se en applikation som en fristående enhet. Resultatet blir en överenskommen och sammanhängande process med för medarbetarna kända termer och begrepp i stället för en samling vyer, till synes utan kopplingar till varandra.

Det visuella arbetssättet
Steget från att vara en engagerad intressent från verksamhetssidan, till att vara med och bygga sina egna applikationer blir minimalt med low-code-verktyg. Det visuella arbetssättet gör att även de som inte kan programmera kan delta i applikationsbyggandet. Personer (eller roller) som bygger applikationer benämns av Gartner som ”citizen developers”, Mika Jolanki föredrar dock benämningen ”applikationsbyggare”.

Så tar ONE Nordic fram nya applikationer på några få veckor, helt utan klassiska systemutvecklare 

En applikationsbyggare kan minska behovet av att rekrytera svårfunna utvecklare, och de kan minska backloggen vad gäller applikationer som behöver byggas och de har dessutom bra förståelse för det arbete en applikation ska vara stöd för.
̶ Idag arbetar över 100 företag och organisationer i Norden med vår plattform för att skapa affärskritiska applikationer mycket snabbare än vad de tidigare har kunnat. Organisationer som IKEA, Apoteket, Västra Götalandsregionen, Selecta, Region Uppsala och Vasakronan accelererar alla sina digitaliseringsinitiativ med hjälp av Barium Live, säger Mika Jolanki.

̶ Utmaningen är inte bara att göra ett low-code-verktyg med kraftfulla funktioner. Det verkligt svåra är att göra ett verktyg som vem som helst, med en viss teknisk bakgrund (citizen developer/applikationsbyggare), kan använda för att skapa, underhålla och vidareutveckla sina affärskritiska applikationer med, och det är precis det vi har lyckats med på Barium, avslutar Mika Jolanki.

Läs om hur ONE Nordic bygger applikationer på 2–3 veckor med low-code