I en postdigital värld är allt anpassat efter kundens föränderliga preferenser. Men företagen kan få jobba hårt för att bygga förtroende hos skeptiska konsumenter.

I dag har digitala lösningar en självklar plats i konsumenternas liv. Tiden då foton, musik, film, tv och bankärenden fick hanteras analogt och var för sig känns långt borta. Med de röststyrda assistenterna tar AI:n steget över tröskeln till människors hem och vardagsliv. Det digitala är definitivt inte nytt och spännande längre.

Har vi äntrat den postdigitala eran?
– Jag tror att vi är inne i en rörelse mot den postdigitala eran, säger Joel Hofgren som är Managing Director på Accenture. Men vi backar ett steg.

Olika definitioner

Joel Hofgren, Managing Director på Accenture

Den postdigitala eran är ett begrepp som rymmer lite olika definitioner. I vissa fall används postdigital för att beskriva ett tillstånd där det mänskliga får större utrymme än det datoriserade och digitala. Andra menar att den postdigitala eran mer handlar om en tid då det digitala är så självklart att vi inte längre tänker på det och där annat kommer att vara i fokus. Den hållningen sluter sig även Accenture till.
– Vi brukar göra en analogi: Vi går ju inte runt och säger att vi lever i den elektriska tidsåldern. Det gör vi ju, men elektricitet är så naturligt för oss att vi inte behöver specificera det. På samma sätt kommer det att bli med det digitala, säger Joel Hofgren.
Så vad är det som tyder på att vi är på väg? Konsumenter blir allt snabbare på att plocka upp digitala nyheter. En jämförelse är hur Facebook nådde 50 miljoner användare på fyra år. För spelet Pokemon Go tog det nitton dagar.
Konsumenten inte bara vet allt mer om teknologi och hur den ska användas. De är också mer selektiva och vet vad de vill ha, och förväntar sig att få det. Företagen som jobbar med att tillgodose dessa behov poppar upp ett efter ett.

–Vi går ju inte runt och säger att vi lever i den elektriska tidsåldern. Det gör vi ju, men elektricitet är så naturligt för oss att vi inte behöver specificera det.

Joel Hofgren nämner till exempel det japanska företaget Zozotown, där man genom en spandexdräkt som läser av kundens exakta mått och proportioner, snabbt kan leverera skräddarsydda plagg. Hyperpersonalisering är nyckelordet.

– I framtiden kommer det att handla mer om att ställa om produkter till att passa just dig, säger Joel Hofgren.

Vi ser redan anpassning till målgrupper

Dataanalys kommer att äntra en helt ny nivå med hjälp av AI, menar han. I stället för att använda insamlad data till att anpassa samma produkt till olika målgrupper, kan den i stället snabbt skapa helt nya produkter utifrån behov.
Det här ser vi redan början till. Som till exempel det indiska dryckesföretaget Paper Boat som använder dataanalys för att skapa drycker anpassade efter regionala smakpreferenser.
– Som vi ser det, handlar det om att bli så personlig som möjligt med våra kunder. Den nya teknologin kommer att användas för att kunna hitta det du vill ha, när du vill ha det, säger Joel Hofgren.
– Det handlar om att lära känna dig. Företag ska lära känna igen dina preferenser, men också känna av när du ändrar dig.

På tröskeln av utvecklingsfaser

Samtidigt är det tydligt att många av dessa tjänster fortfarande befinner sig på embryostadiet och knappast är allmängods ännu. De flesta utanför den mest tech-intresserade skaran känner inte ens till exempelvis Zozotown, och har än mindre testat dem.
Dessutom befinner vi oss fortfarande på tröskeln av stora digitala utvecklingsfaser. Den AI vi har i dag är ingenting mot vad som troligen väntar, och diskussionerna om hur den och alla dess aspekter ska hanteras har knappt inletts.

Efter skandalen kring Facebook och Cambridge Analytica har förtroendet för stora digitala aktörer fått sig en törn i det allmänna medvetandet. Företagens stora utmaning i framtiden blir därmed att skapa förtroende hos kunderna

För kan ni som företag inte bygga förtroendet, är ni illa ute. Dagens konsument är inte trogen av princip.
– Kunder byter snabbt i dag. Om vi inte är nöjda bryter vi direkt och tar ofta våra kompisar med oss i processen.

Läs mer i Accenture Technology Vision 2019