Intresset för att leasa datorer och andra it-produkter istället för att köpa har vuxit bland mindre och medelstora företag. Detta i takt med att it-kostnaden per anställd ökat. Nu har Lenovo, i samarbete med bland annat Tech Data, lanserat ett unikt, brett erbjudande; IT som tjänst för alla produktkategorier.

Den konsumtionsbaserade modellen, som förutom en i förväg känd månadskostnad samt friheten att kunna skala upp eller ner om behoven ändras, har tidigare mest attraherat större företag. När nu även SMB-kunder efterfrågar detta är miljö- och hållbarhetsskäl ofta ett viktigt argument. Många vill att deras it-produkter ska återanvändas och säljas vidare men vill och kan oftast inte hantera både säker datarensning och försäljning – utan vill istället kunna fokusera på sin egen kärnverksamhet. 

Hamid Khadembashi, säljchef SMB och kanalansvarig på Lenovo.

– Vi ser att dessa bolag väljer att se det som en månadskostnad där båda dessa tjänster ingår istället för att köpa en produkt och behöva binda kapital för att sedan lägga de använda datorerna på hög i en skrubb, säger Hamid Khadembashi, säljchef SMB och kanalansvarig på Lenovo.

För att möta det ökande behovet på marknaden har Lenovo valt att bredda sitt infrastrukturerbjudande som går under namnet TruScale till att inkludera hela företagets produktutbud. Nu gäller verkligen ’everything-as-a-service’ för Lenovo.

– Med tanke på bredden i vår portfölj pratar vi nu om allt som en tjänst. För kunden innebär det att du kommer kunna få såväl mobiler, datorer, infrastruktur och tjänster kring produkterna på en och samma faktura, förklarar Hamid Khadembashi.

Bra för både plånbok och miljö

En viktig partner i arbetet med att leverera detta nya helhetserbjudande är it-distributören Tech Data, som kan skräddarsy det kunderna vill ha utifrån deras specifika behov. Och för Tech Datas återförsäljare innebär detta givetvis nya affärsmöjligheter då man kan erbjuda sina kunder en totallösning. 

Genom att kunden kan hyra allt ifrån instrastruktur och tjänster kring molnet till mobiltelefoner och datorer hoppas Lenovo göra det enklare för ett företag att räkna på sin it-kostnad. Dessutom får kunden sänkt månadskostnad om man ser till restvärdet, förklarar Hamid Khadembashi.

– Den stora kostnadsfördelen får du i andrahandsvärdet. Det är där Lenovo verkligen sticker ut och som gör att vi vinner affärer. 

Han fortsätter:

– Sedan kan det ju också vara en stor investering för ett mindre företag att ta en it-kostnad på 30 000 – 40 000 kronor i samband med en nyanställning, och då är det ett mycket bra alternativ att kunna hyra in det man behöver. Kunder vill också ha flexibilitet i sin affär, kunna välja till och ta bort.

Men det är inte bara en ekonomisk fördel att Lenovos datorer har ett högt andrahandsvärde. Det faktum att det finns en andrahandsmarknad är även viktigt ur ett miljömässigt perspektiv, framhåller Hamid Khadembashi.

– Miljöfrågan är på allas läppar, även om den har överskuggats lite av pandemin. För oss handlar det om en cirkulär ekonomi där datorn kommer till användning även när den exempelvis har fullgjort sina år hos ett företag. 

Gott rykte höjer andrahandsvärdet

Tier1 Asset är ett av flera företag som arbetar med hantering av andrahandsdatorer. Företagets kanalansvarige Hans Buch berättar att Lenovos datorer sticker ut i detta sammanhang.

– Vi upplever en ökad efterfrågan på Lenovo-maskiner på den begagnade marknaden. Detta innebär ett högre restvärde och en låg totalkostnad för slutanvändaren. Dessutom erbjuder T1A att rapportera koldioxidbesparingar på serienummernivå för att säkerställa en hållbar livscykel och ett högt CSR-värde, säger Hans Buch.

Utöver själva livscykelhanteringen arbetar Lenovo även med koldioxidkompensering när datorn tillverkas, vilket görs via en tjänst där pengarna går till FN:s miljöprogram. 

– När du köper en lagerprodukt från en distributör idag så ligger koldioxidkompenseringen redan med, som du som kund kan få ett certificat på, säger Hamid Khadembashi.

It-kostnaderna per bolag och per anställd tror Hamid Khadembashi kommer att öka framöver, något som framförallt beror på hårdare krav från verksamheten. 

– Tidigare kunde du köpa dator och ett Officepaket, och då var du ”good to go”. Nu används det betydligt fler applikationer, man jobbar i tyngre filer, användaren ställer högre krav på formfaktor, webkamera, bättre mikrofoner och konstant uppkoppling via 4G eller 5G. Det är helt enkelt mer avancerade användare och den trenden kommer vi fortsätta att se.