Billigare och snabbare problemlösning. Det är grundtanken med att låta ett enda tjänsteföretag sköta it-infrastrukturen och kontakten med it-leverantörerna åt kunder. Här ser svenska Seavus en chans att hjälpa till.

När en server börjar krångla ringer man först serverleverantören, som hänvisar till leverantören av operativsystemet.  Som sedan vill skicka er vidare till leverantören av virtualiseringslösningen. Och så vidare.

Nikolce Davcevski är chef för Seavus infrastrukturdivision

Som kund är det lätt att misströsta när man bollas runt bland leverantörer som inte vill, eller kan, ta ansvar. Ibland är ett problem inte är enbart en viss leverantörs ansvar, men som kund kan det vara väldigt svårt att förstå hur det ligger till.

Nikolce Davcevski är chef för Seavus infrastrukturdivision. Enligt honom finns det många fördelar med att ha ett företag som sköter kontakten med ett användarföretags alla it-leverantörer: ett lägre pris, högre hastighet, erfarenhet och bred kompeten

Men flyttas inte bara problematiken med IT-leverantörer från användarföretagen till kontaktföretaget?

– Nej. När en kund själv tar kontakt med leverantörers support så kommer de först till den första linjen av support, sedan till andra linjen, och så vidare. När vi ringer får vi kontakt med leverantörernas experter direkt, förklarar Nikolce Davcevski.

Lägg till det att specialisering och erfarenhet gör att Seavus personal kan lösa problemen snabbare än de flesta användarföretag mäktar på egen hand.

– Vi har många kunder som råkar ut för likartade problem, vilket gör att det går snabbt för oss att komma fram till lösningar. Det kan handla om 24 timmar, i stället för tre månader.

Minskad arbetsmängd

En grundläggande tanke för ett sådant här arrangemang är att mängden arbete för att lösa tekniska problem ska minska. Det blir möjligt för att ett specialiserat företag ofta stöter på samma eller likartade problem och dess personal lär sig hur problemen ska lösas.

En fördel är att kunna erbjuda kompletta tjänsteutbud där kunderna inte ska behöva köpa ”de sista 20 procenten från någon annan”. Det finns olika varianter av tjänstenivåavtal (SLA:er), allt från 99 procents upptid, till ”fem nior”.

Vad gäller it-miljöer kan kunderna ha egna datacenter, använda hosting hos Seavus egen eller andra hostingleverantörer eller använda publika molnplattformar som Amazon och Microsofts Azure.

För potentiella kundföretag i Sverige som har svårt att rekrytera kompetent it-personal är även tillgången till personal med största säkerhet också ett tungt vägande argument, menar Nikolce Davcevski.