Varje IoT-projekt borde drivas av affärens behov, inte av teknik eller en allmän oro över att ”missa tåget”. Det uppmanar Daniel Eliasson på Software AG.

IoT handlar inte om teknik. Åtminstone inte inledningsvis. Och det handlar inte så mycket om vad du gör som hur du gör det.

Det säger Daniel Eliasson, nordisk försäljningschef på Software AG. Tekniken är ointressant helt enkelt därför att den inte tillför något värde i sig. För att den ska kunna göra det måste du inte bara veta hur den ska användas för att göra någon affärsmässig skillnad för verksamheten. Du måste också veta hur IoT passar in i företagets befintliga it-strategi och hur du ska driva projektet från start till mål.

– Det har talats mycket om att det kommer att finnas si och så många miljarder uppkopplade produkter om tre år, att IoT kommer att omsätta tre biljoner dollar 2025. Men det du framför allt behöver veta är hur du ska utnyttja möjligheterna med tekniken.

Till att börja med behöver du formulera ett tydligt affärsmål. För att det ska vara långsiktigt realistiskt och hållbart måste du också förstå hur verksamhetens behov utvecklas över tid.

Läs mer: Så blir IoT-projekten smidigare
 
– Många IoT-projekt har misslyckats på grund av att man har satt upp ambitiösa projekt utan att först ha definierat genomtänkta mål. Ofta vet affärssidan inte vad de verkligen behöver, hävdar Daniel och pekar på ett exempel.

En leverantör av medicinsk utrustning utvecklade en IoT-lösning som skulle ge dem möjlighet att på ett mer effektivt sätt hantera oplanerade avbrott i kundernas miljöer. Under projektets gång insåg de att systemet redan var optimerat och att en IoT-lösning inte skulle tillföra något. Istället upptäckte de att vad som verkligen skulle ge ett affärsvärde var en lösning som visade hur utrustningen användes, så att de utifrån detta kunde föreslå kunden att lägga till ytterligare funktionalitet.

– För att lyckas med ett IoT-projekt behöver också it-organisationen arbeta väldigt nära verksamheten i vad som snarast kan beskrivas som ett partnerskap, påpekar Daniel.

Den tredje aspekten handlar faktiskt om själva tekniken. Trots att många leverantörer erbjuder mer eller mindre färdiga nischlösningar med ett smalt fokus föreslår Daniel att du väljer bort dem. Ofta kan de leda till inlåsningseffekter och försvåra vidare utveckling och innovation när behoven förändras eller utökas, eller när företaget lanserar nästa IoT-initiativ.

– Rekommendationen är att basera sin IoT-strategi på en plattform som kan accelerera införandet men som är samtidigt är öppen, skalbar och flexibel. Då kan företag bygga upp en innovationskapabilitet som kan utvecklas över tiden.
Tydliga affärsmål, en genomtänkt plan för genomförandet och en leverantörsstrategi som låter dig behålla initiativet är avgörande för om IoT blir den kraft som ger er det försprång som tekniken lovar.
 

Så blir det enklare att införa IoT i verksamheten