E-legitimationsdagarna

E-legitimationsdagarna 10-11 september är samlingsplatsen för det digitala Sverige som växer fram. Bland diskussionsämnena märks att digital identifiering är basen för ett effektivare samhälle och hur fler ska få tillgång till sådana lösningar.

Du som läser det här har garanterat någon form av e-legitimation, och undrar kanske varför det behövs en tvådagarskonferens i ämnet. Men faktum är att allt inte är på plats vad gäller digital identifiering i Sverige.

– Det finns ungefär en miljon människor som lever i digitalt utanförskap i Sverige och många av dem har inte e-legitimation. Samhället har inte tänkt igenom hanteringen av digitala legitimationer på samma sätt som för traditionella legitimationer, säger Per Mosseby som kommer att vara moderator på E-legitimationsdagarna 10-11 september i Stockholm.

Per Mosseby e-legitimationsdagarna
Per Mosseby är moderator under e-legitimationsdagarna.

Bromskloss för digitaliseringen

Varför är det här ett problem? Förutom att det är besvärligt för enskilda individer som inte har en e-legitimation så innebär det en bromskloss för digitaliseringen av Sverige. Det handlar inte om att avskaffa äldre typer av legitimationer, utan om att kunna bredda utbudet av tjänster som bygger på e-legitimationer och veta att det kommer att fungera för om inte alla, så i alla fall de allra flesta. E-legitimationsdagarna är en samlingsplats för sådana strävanden.

– På E-legitimationsdagarna får alla som har ett intresse av området en genomgång av vad som händer och vad som är på gång inför framtiden, säger Per Mosseby.

Ett mål med konferensen är att få fart på diskussioner om ökad användning av e-legitimationer. Per Mosseby nämner som exempel att antalet bedrägerier inom e-handel har minskat kraftigt sedan e-handlare har börjar använda digitala lösningar för identifiering:

– Om man hade använt e-legitimation inom e-handel tidigare så hade mängden bedrägerier blivit klart mindre.

Digitalisering i det offentliga Sverige

Förra året kom det drygt 600 besökare och man siktar på ännu fler i år. Det är en blandad skara besökare, det finns till exempel vd:ar och generaldirektörer, lika väl som utvecklare och handläggare. De jobbar både i kommuner, på myndigheter och i företag för vilka e-legitimationer är en central lösning, och på ställen där det inte är lika centralt, men där de är ansvariga inom området.

Per Mosseby påpekar också att E-legitimationsdagarna fungerar som en av få generella konferenser om digitalisering i det offentliga Sverige:

– De flesta föredragen handlar inte specifikt om e-legitimering, utan om närbesläktade områden. Ett exempel är hur man ska förhålla sig till användandet av utländska molntjänster, ett annat om det arbete som sker inom EU för att skapa gränsöverskridande digitala lösningar.

Tema med olika case

Ett genomgripande tema på konferensen är case från verkligheten, vilka visat sig vara populära tidigare år. Ett exempel är Domstolsverket som kommer att berätta om hur de interagerar med parter, medborgare och myndigheter.

Under konferensens första dag ligger tyngdpunkten på att belysa e-legitimationer från olika perspektiv: globalt, europeiskt, nordiskt och svenskt. En av talarna är Gertrud Ingestad, EU Director-General för The European Commission’s IT-Department DIGIT, som belyser det faktum att en framgångsrik digitalisering kräver samarbete.

– Meningsfull digitalisering av offentlig förvaltning på alla dessa nivåer är ett globalt spel. Plattformstänkandet, ny teknik som blockchain och AI, och målet att erbjuda alla medborgare tjänster med WOW-känsla kräver samarbete mellan sektorer, och mellan olika kunskapsprofiler och mellan generationer. Det sker inte i ens egna hörn utan skapas i brett samarbete i labb-format. Att alla vi som arbetar med digitalisering måste betrakta oss själva som en del av något större är en insikt som manifesterar sig årligen i form av E-legitimationsdagarna – en oerhört viktig mötesplats, säger Gertrud Ingestad.

E-legitimationsdagarna arrangeras av Verisec som skapat e-legitimationen Freja eID. Ett flertal privata och offentliga aktörer medverkar på olika sätt under konferensen. Konferensen hålls 10-11 september i Folkets Hus i Stockholm.