Utrustad med kraftfulla verktyg lovar SecureLink att ta till vara på de gyllene kornen i företagens enorma mängder av maskindata. Det ger lägre kostnader, ökad effektivitet och förståelse för verksamheten. Bolagets affärsområdesansvarig Victor Rosberg förklarar hur.

Victor Rosberg levererar två nyheter. En god och en dålig. Den goda är att du har mer information än du tror. Den dåliga är att informationen döljer sig i ett berg av maskindata.

Han är affärsområdesansvarig på SecureLink, och talar om vår tids guld, maskindata, och om dess roll i den ständiga jakten på allt från stabilitet och effektivisering till samverkan och nya intäktsströmmar.

LÄS MER: Så blir maskindata en guldgruva för er

– Det finns en mängd information i maskindata som kontinuerligt produceras i det digitala lapptäcke som byggts upp – och fortsätter att byggas ut – i alla slags verksamheter, sekund för sekund. Infrastruktur, servrar, applikationer och tjänster genererar exempelvis mängder av loggfiler och mätvärden som berättar om alla interaktioner, förändringar och fel allt eftersom de inträffar.
– Men ofta används informationen på sin höjd i felsökningssyfte, trots att den kan användas för i princip vad som helst, säger han.

Information för betydligt mer än bara felsökning

Den här datan innehåller alltså information för betydligt mer än bara felsökning av IT-system. Victor pekar på främst två områden. Det mest uppenbara är direkt kopplat till de IT-system som genererar maskindatan. Responstid och andra indikationer av en applikations prestanda kan ge ett underlag för beslut om åtgärder för att skala upp eller ner infrastrukturen för ett optimalt förhållande mellan kapacitet och prestanda.

Victor Rosberg, affärsområdesansvarig på SecureLink

Det andra området handlar om affärsnära aspekter. Genom att utnyttja informationen i till exempel webbloggar för att se hur besökare navigerar går det att få koll på hur väl en kampanj eller en webbshop fungerar.
– Men det finns egentligen inga begränsningar rent tekniskt för vad som går att göra. Det är alltid en fråga om tillgång till data som innehåller information nog att svara på, och kunskap nog att ställa, frågorna – det är ofta betydligt svårare att komma på vilka frågor som ska ställas för att fånga essensen till en verksamhets framgång, säger Victor Rosberg.

Maskindata är ofta lika distribuerat som de IT-system som genererar den. Samtidigt växer datavolymerna år för år allteftersom fler affärsprocesser digitaliseras och interaktionerna flyttar ut på nätet. Den här komplexiteten kan kännas övermäktig, och det vill SecureLink möta med sitt nya affärsområde, Operational Intelligence.
– SecureLink har lång erfarenhet och fina meriter kring att säkra upp kundernas verksamheter, inte minst när det gäller att använda data för att svara på säkerhetsrelaterade frågor. Men samma typ av tillvägagångssätt kan användas för att svara på andra slags frågor, förklarar Victor Rosberg.

Maskindata som stödjer driften

Ofta är det till och med samma maskindata, till exempel i form av en logg från en brandvägg, som kan stötta både driften av brandväggen, hjälpa utvecklingsteamen att förstå hur deras applikationer kommunicerar och ge säkerhetsteamet möjlighet att upptäcka sårbarheter.

SecureLink använder dataplattformen Splunk för att samla in data från tusentals distribuerade källor och leverera analysresultat i realtid. Verktyget skiljer sig i grunden från traditionella övervakning- och analysverktyg.
– Den stora skillnaden är att Splunk kan ta in all slags maskindata i dess ursprungliga format istället för att bygga på en klar struktur i form av exempelvis en relationsdatabas.

LÄS MER: Så kan ni ta fram värde ur maskindata?

Enkelt förklarat samlar verktyget in all data som kan användas för att bygga frågor på, och utifrån det bygga visualiseringar. Det kan sedan utvecklas i takt med att behovsbilden förändras. Då all data finns till hands kan befintliga frågor kompletteras och nya frågor ställas. Det skapar helt andra förutsättningar att nå resultat, säger Victor Rosberg. Traditionella verktyg hämtar bara det data som användaren bedömer är relevant.
– Visst kan man dra nytta av förbakade visualiseringar, men det är när användarna skapar eget innehåll och egna verktyg kring informationen i sin data som Splunk verkligen sticker ut.  Och ju mer data som tas in, desto mer går det att se samband mellan verksamhetens olika områden, och en grund för verklig samverkan växer fram – och det är riktigt häftigt att se, säger Victor Rosberg.

Läs hur ni arbeta med er maskindata