Idag är många företags it-miljöer en mix av molntjänster, egna lösningar och tredjepartsintegrationer. En säker kommunikation i dessa hybridmiljöer är ett krav för att företag ska kunna lyckas i sina affärer

Som en följd av allt fler molnalternativ och en allt större rörlighet står företag idag inför två huvudsakliga utmaningar när det kommer till IT-infrastruktur. Det handlar dels om att företag som erbjuder digitala tjänster och molnlösningar är beroende av ett stort antal kommunikationsleverantörer för att kunna leverera en god kundupplevelse.

Den andra utmaningen är att många har press på sig att minska sina kapital- och driftskostnader för att vara konkurrenskraftiga och därför väljer att lägga över stora delar av sin IT i molnet. Detta har lett till att de tvingats hitta nya vägar för att på ett säkert och tillförlitligt sätt komma åt dessa molntjänster, utan att uppkopplingskostnaderna skjuter i höjden eller att kritiska data exponeras publikt.

Många företag väljer en hybridmiljö utan att ha hela kartan klar
Varje molnlösning, IT-system och applikation har sina respektive fördelar och styrkor men behöver i en modern miljö interagera med varandra för att fylla ett syfte. Dessa hybridmiljön ställer helt nya krav på kopplingarna mellan användare, applikationer och processer. Frågan blir då hur företag ska kunna säkerställa en sömlös och säker koppling mellan sina olika IT-plattformar? Och hur de ska tänka för att skapa en så optimal sourcing-modell som möjligt med hög flexibilitet och prestanda?

Den största orosfaktorn – för både företag och IT-tjänsteleverantörer – är nog ändå osäkerheten hur IT kommer att produceras och konsumeras i framtiden

Många större företag sitter fortfarande fast i en traditionell nätverksarkitektur, byggd utifrån en on-premisestrategi och är därför inte anpassad efter de förutsättningar som ställs i de nya hybridmiljöer som nu växer fram.

I en verklighet där både kunder och anställda vill få tillgång till applikationer och affärskritisk data direkt via sina mobila enheter, är en föråldrad strategi inte hållbar och i vissa fall rent av riskfylld. I stället krävs ett nytt sätt att tänka interkonnektivitet och nätverksstrategi.

Här kan du som IT-leverantör och systemintegratör spela en viktig roll i att hjälpa företag att rita den nya kartan för en lyckad digitala transformation.

Så hjälper du dina kunder till en framtidssäker digital transformation – IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld.

Eget datacenter – en kostsam falsk trygghet?
Som IT-tjänsteleverantör kan det kännas tryggt att kunna erbjuda sina kunder egna datacenter, lokalt och bekvämt med full kontroll på IT-miljön. Allteftersom mängden molntjänster växer ökar dock riskerna med att drifta ett eget datacenter, inte minst de ekonomiska.

Idag ligger mycket kapital bundet i stora och dyra anläggningar. Det blir kostsamt att skala upp när kundernas behov växer samtidigt som det blir allt svårare att beräkna kapacitetsbehoven över tid. Det gör att många idag betalar dyrt för outnyttjad kapacitet när allt mer flyttas till molnet. När fler och fler väljer molnlösningar blir det också ofta dyrt och komplicerat att säkerställa en god interkonnektivitet mot alla de olika molnleverantörerna som kunderna vill koppla upp sig mot.

Men den största orosfaktorn – för både företag och IT-tjänsteleverantörer – är nog ändå osäkerheten hur IT kommer att produceras och konsumeras i framtiden. Det enda vi kan vara säkra på är att vi bara sett början på den digitala ekonomin, och att flexibilitet, anpassningsförmåga och interkonnektivitet kommer att vara avgörande pusselbitar för att lyckas i konkurrensen.

Få koll på dagens utmaningar och rusta dig för framtiden
I ett modernt hyperuppkopplat colocation datacenter finns den molnaccess, konnektivitet, skalbarhet och flexibilitet du behöver för att hjälpa dina kunder att få ihop sin hybridmiljö. Att samla olika IT-aktörer på samma plats öppnar också upp för nya samverkansmöjligheter som kan bidra till att stärka ditt erbjudande. På så sätt kan du bli ännu bättre på att hjälpa dina kunder till en mer kostnadseffektiv, framtidssäker och smart digital transformation.

Vill du läsa mer om hur du kan skapa bättre flexibilitet och interkonnektivitet med neutral colocation? Ladda då gärna ner guiden Så hjälper du dina kunder till en framtidssäker digital transformation – IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld.

Ladda ner IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld här