Artificiell intelligens och kognitiva system är inte längre science fiction. Redan idag finns mängder med praktiska exempel på hur den här typen av system ger affärsnytta. Men det är bara början.

I kombination med mängder av nya datainsamlingspunkter, där Internet of Things är samlingsbegreppet, kommer de flesta organisationer förändras i grunden och bli datadrivna.

Men för att inte bli fullkomligt översvämmade av information och få ett verkligt affärsvärde behöver vi hjälpa att gallra, förädla och tolka data. Regelverk som GDPR kräver också att vi måste veta hur data kommit till. Här blir kognitiva system och artificiell intelligens centrala.
– De kognitiva systemen kan göra ett förarbete och ta fram data som en analytiker kan jobba vidare med. Det handlar om att få ut största möjliga affärsnytta av sina data genom att kombinera datorer och människor förmåga och låta var och en fokusera på det de är bra på, säger Johan Westman, Cloud & Cognitive Leader på IBM.

Unika insikter med Watson
IBM:s Watson kan betydligt mer än att hjälpa analytiker med förarbetet. Kognitiva system ger unika insikter och tar fram kurerade dataset i olika industrier och verksamheter, som Watson Health inom vården och Watson Financial Services i finanssektorn.
– Nu finns möjligheten för alla att använda de kognitiva systemen eftersom de är integrerade med våra plattformstjänster. För applikationsutvecklare handlar det om att förstå och dra nytta av de enorma värden som kan skapas med plattformen, säger Johan Westman.

Ladda ned: Vilket verktyg för kognitiva system är bäst

Kombinera kognitiva system med mänsklig analys
Det här gör det möjligt att successivt börja använda kognitiva system i din verksamhet. Det är inget “big-bang-perspektiv” påpekar Johan, tjänster kommer till och utvecklas och IBM:s innovationsförmåga och erfarenhet inom området är välkänd.

Framtiden är ljus för de organisationer som kan kombinera kraften i kognitiva system med mänsklig analys: datorerna fokuserar på det de är bra på och vi människor använder data för att lösa allt mer avancerade problem.

Tre steg som gör dig redo för kognitiva system:

Se till att organisationen är redo.
Har din organisation en datastrategi på plats? Är ni beredda att satsa och utveckla er kompetens? Rätt inställning och rätt förutsättningar är helt grundläggande för att bli redo för kognitiva system.

En infrastruktur som skalar. Kan du växa din infrastruktur på ett sätt som inte hämmar hela eller delar av verksamheten? En modern och skalbar infrastruktur hänger tätt samman med möjligheten att dra full nytta av kognitiva system.

Våga sätta igång! Undersök och värdera olika affärsproblem. Bryt ut ett mindre dataset och laborera. Kognitiva system kan och bör införas stegvis, testa och skala upp efterhand.

 

Kom igång med kognitiva system