För att vinna i logistikkriget behövs det många olika detaljlösningar. Och de måste knytas samman med hjälp av en smart plattform. Då kan vinsterna med alla nya teknikområden bli verklighet.

Industry 4.0, IoT, AI, big data, dataanalys, med flera. Du har säkert hört alla hajpade begrepp och tänkt att det finns en del att hämta i de nya lösningar som de representerar. Och det gör det, men problemet är att det händer lite väl mycket på en gång, inom olika områden.

Utmaningen är att knyta ihop alla olika nya tekniklösningar till en fungerande kedja. Sällan blir det mer uppenbart än med logistiklösningar, som i sig representerar kedjor, eller flöden, av olika aktiviteter.

IoT-lösningar för att hantera logistikdata

På Advantech benämner vi det här helhetsperspektivet iLogistics. Ett sätt att beskriva det är att det handlar om att utnyttja IoT-lösningar för att hantera logistikdata. Det kan komma till användning i till exempel tillverkande industri, processanläggningar och lager. Branschmässigt är fordons- och livsmedelssektorn exempel på användningsområden.

Konkret kan det handla om att ta emot och behandla order löpande närhelst de kommer, medan lagret förblir i konstant rörelse. Andra exempel är realtidsspårning av lastbilar för att optimera rutter, medan komponentlistor i lagret automatiskt sänds till en robot eller en drönare, som hämtar produkter och levererar dem till valfri plats. Sensorer kan placeras ut för att upptäcka till exempel pallrörelser, för att sedan överföra data trådlöst till ett fjärrövervakningsteam.

Plattform att ansluta leveranskedjor till

Advantechs roll är att tillhandahålla ett ramverk, i form av en plattform som partner och kunder kan ansluta sina industriella leveranskedjor till. En stor utmaning är att hantera olika typer av datainsamling, med syfte att öka beslutskvaliteten för operatörerna. För att lyckas arbetar vi tillsammans med partner av olika typer, som mjukvaruföretag, systemintegratörer, startupföretag och avknoppningar från universiteten.

Samarbeten mellan olika typer av aktörer gör att det går snabbare att realisera vinsterna med AI-lösningar och att skapa kompletta industriella IoT-leveranskedjor. Vi tror att framtiden kommer att innebära att IoT-lösningar blir självklara delar av logistikkedjor. En viktig nyckel till framgång blir att plattformsleverantörer samarbetar med branschspecialister för att skapa fungerande helhetslösningar som innefattar både mjukvara och hårdvara.

Michael Kreft, Executive Sales Director Europe, SIoT iLogistics & iRetail Europe, Advantech