Ända‌ ‌sedan‌ ‌datorteknikens‌ ‌första‌ ‌tid‌ ‌har‌ ‌utvecklingen‌ ‌av‌ ‌processorteknologi‌ ‌–‌ ‌och‌ ‌därmed‌ ‌också‌ ‌av‌ ‌datacenter‌ ‌–‌ ‌drivits‌ ‌fram‌ ‌av‌ ‌en‌ ‌faktor‌ ‌framför‌ ‌alla‌ ‌andra:‌ beräkningskraft.‌ ‌Men belastningen‌ ‌på‌ ‌moderna‌ ‌datacenter‌ ‌kräver‌ ‌lösningar‌ ‌som‌ ‌är‌ ‌mer‌ ‌allsidiga.‌ ‌Intel‌ ‌är‌ ‌en‌ ‌pionjär inom‌ ‌området‌ ‌med‌ ‌sitt‌ ‌allt‌ ‌bredare‌ ‌utbud‌ ‌av‌ ‌skräddarsydda‌ ‌lösningar,‌ ‌där‌ ‌datakapacitet‌ ‌bara‌ ‌är‌ ‌ett‌ ‌av‌ ‌flera‌ ‌element‌ ‌i‌ ‌en‌ ‌mycket‌ ‌bredare‌ ‌bild.‌

Moores‌ ‌lag‌ ‌–‌ ‌en‌ ‌teori‌ ‌som‌ ‌framlades‌ ‌av‌ ‌Gordon‌ ‌Moore,‌ ‌en‌ ‌av‌ ‌Intels‌ ‌grundare‌ ‌–‌ ‌förutsåg‌ utvecklingstakten‌ ‌i‌ ‌halvledarnas‌ ‌värld‌ ‌från ‌persondatorer‌ ‌till‌ ‌datacenterteknik‌ vilket visade sig vara ‌längre‌ än‌ ‌vad‌ ‌ens‌ ‌Moore‌ ‌själv‌ ‌trodde‌ ‌var‌ ‌möjligt.‌ ‌Men‌ ‌snabbspolat‌ ‌till‌ ‌nutid,‌ ‌så‌ ‌blir‌ ‌det‌ ‌uppenbart‌ ‌att‌ beräkningskapacitet‌ ‌inte‌ ‌längre‌ ‌enbart handlar‌ ‌‌om‌ ‌antalet‌ ‌transistorer‌ ‌och‌ ‌hur‌ ‌många‌ processorkärnor‌ ‌som‌ ‌får‌ ‌plats‌ ‌på‌ ‌några‌ ‌kvadratcentimeter‌ ‌av‌ ‌kiselchipp‌ ‌eller‌ ‌om‌ klockfrekvensen‌ ‌på‌ ‌var‌ ‌och‌ ‌en‌ ‌av‌ ‌dessa‌ ‌kärnor.‌

År‌ ‌2020‌ ‌handlar‌ ‌databehandling‌ ‌om‌ ‌mer‌ ‌än‌ ‌bara‌ ‌”kärnor‌ ‌och‌ ‌klockcykler”.‌ ‌För‌ ‌när‌ ‌processorhastigheten‌ ‌höjs‌ ‌så‌ ‌ökar‌ ‌samtidigt‌ ‌vikten‌ ‌av snabb‌ ‌tillgång‌ ‌till‌ ‌data.‌ ‌För‌ ‌när‌ ‌allt‌ ‌kommer‌ ‌omkring‌ ‌är‌ ‌det‌ ‌data‌ ‌–‌ ‌i‌ ‌enorma‌ ‌mängder‌ ‌–‌ ‌som håller‌ ‌den‌ ‌moderna‌ ‌världen‌ ‌i‌ ‌gång.‌ ‌

Smart‌ ‌och‌ ‌snabb‌ ‌lagring‌ ‌

Intel‌ ‌har‌ ‌en‌ ‌lång‌ ‌historia‌ ‌av‌ ‌innovation‌ ‌inom‌ processorteknologi,‌ ‌från‌ ‌allt‌ ‌större‌ ‌cacheminnen‌ hopbyggda‌ ‌med‌ ‌processorn‌ ‌(on-die)‌ ‌till‌ ‌smarta‌ ‌accelerationstekniker‌ ‌baserade‌ ‌på NAND-flashminnen.‌ ‌I‌ ‌en‌ ‌värld‌ ‌av‌ ‌big‌ ‌data‌ ‌och‌ ‌maskininlärning‌ ‌räcker‌ ‌det‌ ‌inte‌ ‌längre‌ ‌med‌ ‌att‌ förse‌ ‌en‌ ‌processor‌ ‌eller‌ ‌en‌ ‌lagringslösning‌ ‌med‌ ‌högre‌ ‌hastighet‌ ‌–‌ ‌så‌ ‌Intel‌ ‌har‌ ‌utvecklat‌ ‌helt‌ ‌nya‌ ‌lagringsformer.‌

‌Vare‌ ‌sig‌ ‌man‌ ‌kör‌ ‌en‌ ‌affärsapplikation‌ ‌som‌ ‌SAP‌ ‌eller‌ ‌underhåller‌ ‌en‌ ‌datamängd‌ för‌ ‌visuell‌ ‌analys‌ ‌så‌ ‌behöver‌ ‌moderna‌ ‌system‌ ‌ha‌ ‌kapacitet‌ ‌att‌ ‌hämta‌ ‌mer‌ ‌data‌ ‌än‌ ‌någonsin‌‌ tidigare,‌ ‌snabbare‌ ‌än‌ ‌någonsin‌ ‌tidigare.‌ För‌ ‌att‌ ‌möta‌ ‌det‌ ‌behovet‌ ‌har‌ ‌Intel‌ ‌utvecklat‌ ‌den‌ ‌supersnabba‌ ‌lagringen‌ ‌Optane‌ ‌SSD,‌ ‌både‌ ‌i‌ ‌en‌ variant‌ ‌för‌ ‌PCI‌ ‌Express‌ ‌och‌ ‌i‌ ‌en‌ ‌version‌ ‌med‌ ‌samma‌ ‌formfaktor‌ ‌som‌ ‌DRAM‌ ‌–‌ ‌Persistent‌ ‌Memory.

‌Persistent‌ ‌Memory,‌ ‌som‌ ‌har‌ ‌en‌ ‌nyligen‌ ‌tillkännagiven‌ ‌uppdaterad‌ ‌version‌ ‌i‌ ‌pipen,‌ ‌kan‌ erbjuda‌ ‌200‌ ‌GB‌ ‌till‌ ‌4,5‌ ‌TB‌ ‌i‌ ‌kapacitet‌ ‌per‌ ‌sockel,‌ ‌25 procent‌ ‌mer‌ ‌bandbredd‌ ‌än‌ ‌den‌ ‌tidigare‌ generationen‌ ‌och‌ ‌över‌ ‌225x‌ ‌snabbare‌ ‌access‌ ‌än‌ ‌en‌ ‌standard-SSD.

Denna‌ ‌enorma‌ ‌ökning‌ ‌i‌ ‌lagringshastighet‌ ‌utmanar‌ ‌alla‌ tidigare ‌vedertagna‌ teorier ‌inom‌ systemadministration.‌ ‌Med‌ ‌Optane‌ ‌blir‌ ‌swapping‌ ‌plötsligt‌ ‌en‌ ‌hållbar‌ ‌strategi‌ ‌i‌ ‌stället‌ ‌för‌ ‌ett tecken‌ ‌på‌ ‌en‌ ‌misslyckad‌ ‌konstruktion.‌ ‌Med‌ ‌ett‌ ‌lagringsminne‌ ‌som‌ ‌inte‌ ‌tappar‌ ‌data‌ ‌vid‌ ‌avstängning‌ ‌och‌ ‌påslagning‌ ‌kan‌ ‌du‌ ‌uppdatera‌ ‌eller‌ ‌patcha‌ ‌ett‌ ‌företagssystem‌ ‌utan‌ ‌att‌ ‌du‌ behöver‌ ‌schemalägga‌ ‌en‌ ‌dags‌ ‌nertid‌ ‌–‌ ‌dina‌ ‌data‌ ‌är‌ ‌säkert‌ ‌lagrade‌ ‌i‌ ‌minnet‌ ‌och‌ ‌du‌ ‌kan‌ ‌sätta‌ alla‌ ‌dina‌ ‌system‌ ‌i‌ ‌drift‌ ‌med‌ ‌full‌ ‌funktion‌ ‌på‌ ‌nolltid.‌

Snabbare AI-beräkningar

Persistent Memory 200 fungerar sömlöst ihop med tredje generationens Xeon Scalable-teknik, Cooper Lake, som tillkännagavs vid samma tid och som är kompatibel med den nya instruktionen bfloat 16. Det är bara en av de många innovationer som Intel har tillfört Xeon-linjen under namnet DL Boost (Deep Learning) sedan 2017 och som lovar att leverera exceptionella prestanda i AI-applikationer som rekommendationsmotorer, behandling av naturligt språk och visuell analys.

Med bfloat16 kan hastigheterna nästan fördubblas om man jämför med processorer som bara har fp16 och fp32, både i inferens och träning. Jämfört med Xeon E7 v4 ger tredje generationen av Intel Xeon Scalable 3,66 gånger bättre prestanda med bf16 och kan till och med lova en förbättring på 6,25 gånger med int8.

De nya Xeon Scalabe-CPU:erna ingår i en bred serie e-lösningar för databehandling från Intel, bland annat serier för att lägga över specifika laster: från GPU:er (Xe), VPU:er (Movidius) och ASIC:er (Habana) till FPGA:er. I den sistnämnda kategorin tillkom nyligen en större uppgradering i form av Stratix 10 NX, som är försedd med ett AI-tensorblock med 15 gånger större int8-beräkningskraft än föregångaren.

Snabbare förbindelser

Intels portfölj omfattar också en mängd lösningar för sammankoppling av system, allt från Barefoot till prestandabaserat, programmerbart ethernet till Silicon Photonics. Flytta snabbare, lagra mera, behandla allt är Intels motto – och med goda skäl.

Börja med det kompletta systemet

För systemarkitekter betyder de otaliga alternativen för databehandling, lagring och nätverk två saker. För det första räcker det inte längre att helt enkelt satsa på lösningen med flest kärnor och högst klockfrekvens för att man ska få maximala prestanda. IT-landskapet har blivit för komplext för det tänkesättet. Oavsett belastningen så börjar vägen till den bästa lösningen med att man ser på systemet som helhet.

För det andra innebär detta förändrade tänkesätt att ditt sökande efter bästa lösningen nu kommer att leda dig till mer intressanta, kreativa och utmanande vägar. Din resa förutsätter dialog mellan användaren, arkitekten, applikationsförsäljaren och OEM-leverantören av systemet – plus support från Intel när det behövs (se ruta) för att optimera och utveckla din lösning.


Intel – ett kraftcenter för utveckling

Något som inte är en särskild välkänd sida av Intel är att företaget investerar stora belopp i mjukvara för att stödja sina hårdvaruinnovationer. Intel har 15 000 anställda mjukvaruutvecklare och investerar massivt i mjukvara med öppen källkod för att kunna garantera att innovationer som bfloat16 blir användbara i praktisk drift och i många sektorer och Intel bidrar mer till Linux-kärnan än något annat företag.

Företaget levererar också en halv miljon kodmodifieringar per år, släpper optimeringar för fler än 100 olika operativsystem och bidrar till ett livligt ekosystem med över 200 miljoner utvecklare. Intel tillhandahåller nu också en universell programmeringsmodell i form av oneAPI, konstruerad för att förenkla utveckling i olika arkitekturer, från CPU till FPGA.