Säkerhet och ledarskap i en tid av förändring genomsyrade Cygates event Connect to IT Live.

Av lätt förklarliga skäl blev årets event inte den vanliga folkfesten utan istället två timmars digital inspiration under temat ”levla upp”. Cygate ville visa på möjligheterna framåt och inspirera deltagarna på andra sidan skärmen hur man genom självledarskap kan lyfta både sig själv och sitt företag. Viktigt för att kunna förändra affärsmodeller och arbetssätt till det ”nya normala.”

Programledaren Jenny Lindgren, COO på Cygate och sidekick Andreas Dietmann, Telia Company, diskuterade hur man kan levla upp.

Det gäller att inte se bakåt, utan framåt, men också inspireras av hur andra företag använder sig av data och digitala verktyg

Allison Kirby, vd Telia Company

Först ut var ett samtal mellan Cygates vd Fredrik Sidmar och Allison Kirkby, vd för Telia Company. Hon klev på som ny vd hösten 2019 och hade lett bolaget i ett knappt halvår när Covid-19-pandemin slog till.

– Jag hade inte kunnat föreställa mig en mer annorlunda tid att starta mitt uppdrag som vd. Min reflektion är att vi de senaste månaderna har sett vissa sektorer ställt om och digitaliserat sina verksamheter på bara några veckor, som annars skulle tagit åt.

Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem, berättade om fastighetsbolagets helhetssatsning på fastighets-IT.

Allison Kirkby gav ett råd till åhörarna.

– Det gäller att inte se bakåt, utan framåt, men också inspireras av hur andra företag använder sig av data och digitala verktyg. I allt detta är det viktigt att välja rätt partner som du kan utveckla ditt företag tillsammans med.

Läs mer om Connect to IT Live och se föreläsningarna här

Samarbeta om säkerhet  

Säkerheten stod i fokus i ett samtal mellan Fredrik Börjesson, Security Business Manager på Cygate, och Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA, Polisens nationella operativa avdelning.

Jan Olsson, kriminalkommissarie vid NOA och Fredrik Börjesson, Security Business Manager på Cygate.

Jan Olsson uppmanade till samarbete med andra, såväl internt, med partners, kollegor och konkurrenter för att få bukt med nya cybersäkerhetshot.

– Utbyt information och lär er av varandra. Samtidigt är det viktigt att ni anmäler brotten, annars får vi på Polisen inte en bild av verkligheten.

Per Holm, teknikchef och chef för Ciscos specialistteam.

Även Per Holm, teknikchef och chef för Ciscos specialistteam, var inne på det lite mer tekniska spåret när han pratade om hur man utnyttjar potentialen i sitt nätverk. Han lyfte fram fyra viktiga aspekter: applikationerna är verksamheten, funkar de inte så stannar allt – även internet är vårt nätverk – mobiliteten gör att vi ska kunna jobba var som – och sist men inte minst, allt mer flyttas till molnet.

Spelplanen för många företag har ändrats och från att leverera en tjänst handlar det numera om att leverera en upplevelse, konstaterade Per Holm.

Vi lever i en värld av fake news och där har behovet av att vara autentisk ökat för att skapa tillit och få med sig den organisationen man leder.

Ann Hellenius, vd Cap Gemini Invent

Nycklar till framgångsrikt ledarskap

Fler personer stod på scenen under dagen. Bland dem Jonas Hernkrantz, Head of Change Management på Telia Company, som talade om hur man kan skapa bra förutsättningar för att kunna ställa om vid förändringar och vilka verktyg finns att tillgå. Och Henrik Byström, Business Group Lead på Microsoft, som tog upp möjligheterna med distansarbete.

– För att lyckas ställs nya krav på ledarskap och självledarskap och gör man det rätt finns stora möjligheter. Tänk på återhämtning, ta dig en tupplur, uppmanade Henrik Byström.

Dagens sista talare var Ann Hellenius, vd för Cap Gemini Invent och tidigare prisad CIO för bland annat Stockholms stad. Hon menar att man behöver tänka lite annorlunda för att leda i en snabbrörlig värld. 

– Vi befann oss i en snabbrörlig värld redan innan Covid-19, framförallt eftersom så mycket är datadrivet, vilket ger snabbare förändringar. Det jag tänker är att man behöver kunna leda hållbart, oavsett vilka förändringar som kommer.

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet, var på länk och talade om digitalisering, AI och framtidens teknik.

Enligt Ann Hellenius behöver vi lära oss att leda i osäkerhet snarare än att kunna ha en långsiktig planering. För att lyckas med det finns det ett antal nycklar, närmare bestämt sex stycken.

– Den första nyckeln handlar om att ju mer digitaliserat ett samhälle blir desto viktigare blir det mänskliga. Sättet att få med människor är genom att vara autentisk, vilket bottnar i en god självkännedom. Vi lever i en värld av fake news och där har behovet av att vara autentisk ökat för att skapa tillit och få med sig den organisationen man leder.