När skogsindustrin digitaliseras är säker dataöverföring och pålitlig uppkoppling avgörande. Utmaningen för Skogsbrukets Datacentral, SDC, var att hitta en säker lösning för datakommunikation från 350 mätplatser runtom i Sverige, ofta på svårtillgängliga ställen.

Skogsindustrin tillhör en av Sveriges basnäringar och även om själva grundidén, att ta tillvara på skogsråvara och omvandla den till virke, massa och energi, inte har förändrats så sker just nu en digitalisering av skogsindustrin i snabb takt. Den här utvecklingen drivs av SDC, Skogbrukets Datacentral, i samarbete med de tre virkesmätningsföreningarna i Sverige. Vid årsskiftet går de ihop och bildar det nya bolaget Biometria.

Jan-Erik Wikman, SDC.

– SDC startades 1961 så vi är ett av Sveriges äldsta it-företag. All rådata från skogen som hämtas in från skördare, skotare, transportörer och andra delar av industrin går via oss. Den här datan är intressant för de som äger skogen, de som tar ner den, de som transporterar den och de som köper den, säger Jan-Erik Wikman som är ledare infrastruktur på SDC.

– Skogsbranschen gör samma sak nu som för 50 år sedan, fortsätter han, men det händer väldigt mycket på tekniksidan just nu. Från branschen ligger fokus på att förkorta ledtider för att råvaran ska vara färsk när den kommer in i industrin. Vi har även fjärrmätning där kameror och laserteknik används för att fota av virkestravar och skicka till en person centralt som bedömer bilderna, säger Jan-Erik Wikman.

Mallar underlättar konfigurationen

En förutsättning för att digitaliseringen av skogsindustrin ska fungera är att it-systemen är säkra och pålitliga. Att ha brandväggar som lever upp till dagens högt ställda säkerhetskrav för att skydda datan som skickas från de 350 mätplatserna runtom i landet är en självklarhet. Valet föll på brandväggar från Meraki, levererade av Cygate, för att de erbjöd mer än bara en säker lösning:
– Vi utvärderade ett antal olika brandväggar, men Meraki erbjöd möjligheten till automatisering och bra mallfunktioner. Genom att göra färdiga konfigurationsmallar får vi mer enhetligt konfigurerade brandväggar och färre specialinställningar som vi behöver förhålla oss till, vilket gör att kunden får snabbare support, säger Jan-Erik Wikman.

Tidigare gick mycket tid åt till att konfigurera brandväggarna manuellt och felsöka felaktiga konfigureringar. Med en ökad grad av automatisering och mallanvändning försvinner problemet med den mänskliga faktorn.
– När en brandvägg skulle konfigureras kunde vi skicka två A4 med instruktioner; ”klicka där, fyll i där, klistra in där”. Nu behöver vi bara veta serienumret på brandväggen, vi väljer rätt mall och så fyller datorn i alla fält. Det gör att vi får färre felkällor och sparar en massa tid, säger Jan-Erik Wikman.

På samma sätt är det nu enklare att ersätta trasig hårdvara:
– Vi kan ha ett antal reservbrandväggar utspridda på kontor runtom i Sverige och när någon ordinarie går sönder kan man skicka en ersättare från kontoret som ligger närmast. När vi vet serienumret på den kan vi koppla rätt konfiguration till brandväggen och så kopplar den själv upp sig och hämtar ner konfigurationen från molnet, säger han.

Planerade uppdateringar på distans

Många av SDC:s mätplaster ligger av naturliga skäl relativt avsides för att vara nära skogsbruket. Möjligheten att konfigurera brandväggarna på distans gör det lättare och säkrare att uppgradera firmware utan att behöva vara på plats.

– Nu kan vi sitta på kontoret och bestämma att vi börjar rulla ut ny firmware ett visst datum. Vi börjar med testmiljöerna och ser att allt funkar. Veckan efter kan vi skicka uppdateringen till tio till, sedan 50 och sedan resten. Allt från en central plats, säger Jan-Erik Wikman, och fortsätter:
– Det här är en del i en systemförnyelse över hela linjen med en ny generation it-tjänstsystem där vi kommer jobba mer dynamiskt och molnbaserat. Det var verkligen dags, säger han.

Fler kundcase från Cygate hittar du här