Jordens avfallsberg växer enormt, inte minst vad gäller elektronikprodukter. Antalet enheter ökar exponentiellt. Alla CIO:er och it-beslutsfattare måste arbeta tillsammans för att påverka utvecklingen mot en hållbarare värld – och det är bråttom.

Sverige har kommit långt på hållbarhetsområdet, både generellt sett och inom it. Men CIO:er och andra it-beslutsfattare kan göra betydligt mer för att stödja utvecklingen mot en hållbarare värld. Det är ett av målen med eventet Atea Sustainability Focus Forum, ASF, som äger rum i Almedalen 5-6 juli.

Chiara Selvetti, hållbarhetschef, Atea, och Johanna Kjellberg, CIO, Atea.

– Vi vill bidra till att påskynda och underlätta hållbarhetsarbetet i it-branschen. Som bransch behöver vi gå samman för att kunna påverka utvecklingen i rätt riktning, säger Johanna Kjellberg, CIO, Atea.

– Tanken med ASF är att det ska vara en plattform för it-beslutsfattare att höja takten och tempot i branschens hållbarhetsarbete, säger Chiara Selvetti, hållbarhetschef, Atea.

Med ASF vill Atea sprida det framgångsrika svenska och nordiska sättet att arbeta med hållbarhetsfrågor till hela den globala it-industrin.

– I flera andra länder ställs det krav på hållbarhet i den offentliga förvaltningen, till exempel i USA och Tyskland, säger Chiara Selvetti. Men i det stora hela ställer inte övriga världen lika höga krav som vi gör i Norden när det gäller miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet kopplad till it. Detta gör att den globala it-branschen tittar på vår region när det gäller att förstå marknadens inriktning för hållbarhet.

Trots att Sverige och Norden har kommit så långt på det här området kan CIO:er och andra it-beslutsfattare göra betydligt mer för att stödja utvecklingen mot en hållbarare värld.

– Från att tidigare ha haft en separat funktion är CIO-rollen i dag en mycket integrerad del av alla processer i företaget, säger Johanna Kjellberg. Därför har vi CIO:er särskilt stora möjligheter att påverka hållbarhetsutvecklingen. Vi måste använda den makt vi har, slå oss samman med inköpare och hållbarhetsspecialister i våra verksamheter och ställa ännu bättre och tydligare krav framåt.

CIO:er och it-beslutsfattare kan få mycket inspiration och information på ASF när det gäller att se över hur deras strategier kring it och digitalisering stämmer överens med de hållbarhetsmål som är relevanta för deras respektive organisationers verksamhet.

Atea är den ledande it-infrastrukturleverantören i Norden.
– Vi arbetar hårt med de här frågorna internt och externt, säger Johanna Kjellberg. Vi lever som vi lär. Men vi kan påverka så mycket mer tillsammans med våra kunder och partners.

– Nyligen lanserade vi exempelvis 100%-klubben för att uppmana våra kunder att se över sin livscykelhantering av it-produkter. Det kommer stärka bilden av dem som de mest initierade och progressiva företagen på hållbarhetsområdet. Vi vill utmana verksamheter att ta ansvar på riktigt säger Chiara Selvetti.

Anmäl dig till Ateas hållbarhetsforum