IP-vpn är något av en doldis hos mindre bolag. Tekniken ger inte bara större kontroll över affärskritisk kommunikation. Den innebär också ett gediget skydd som ”vanlig” vpn inte kommer i närheten av.

Det är inte dyrare. Bara enklare. Och det ger en nära nog oöverträffad trygghet jämfört med konventionell vpn-teknik över internet. IP-vpn genom så kallad MPLS (multiprotocol layer switching) är så nära du kan komma en ”egen lina” utan att behöva betala de höga kostnaderna för en sådan.

För riktigt stora bolag är det här knappast nyheter. De har länge utnyttjat möjligheterna med den här tekniken för att säkerställa kommunikation mellan kontor över hela världen. Men av många mindre bolag uppfattas sådana lösningar möjligen som allt för kostsamma – eller så känner de helt enkelt inte till dem.

Trafiken isoleras från övriga internet
Vpn över internet torde var känt för de flesta. Det är tekniken som skapar en slags krypterad, skyddad tunnel från exempelvis en dator till ett företagsnätverk. Men det vanligaste slaget av vpn bygger på mjukvarukryptering och trafiken sker alltså över det publika internet.

Tobias Bengtsson, Chief Technical Products and Services and Infrastructure Procurement på Bredband2

IP-vpn genom MPLS är något annat. Där går trafiken inte parallellt med övrig internet-trafik. Istället skapas en egen kanal som gör att trafiken dels är isolerad från det publika internet, dels går att påverka på ett helt annat sätt.

– Det gör det möjligt att styra olika typer av trafik på olika sätt, och ge exempelvis videoströmmar högre prioritet för en stabilare realtidskommunikation, förklarar Tobias Bengtsson, Chief Technical Products and Services and Infrastructure Procurement på Bredband2, en av leverantörerna som erbjuder den här typen av tjänst.

Dessutom får du en garanti för att kommunikationen mellan två punkter alltid fungerar, vilket inte är fallet med ”vanlig” vpn över internet. Tobias pekar på ytterligare en fördel som har med säkerhet att göra. Genom att använda IP-vpn genom MPLS går det att stärka skyddet mott ddos-attacker. Kritiska system kan då helt separeras från system som är exponerade mot internet.

Tryggar tillgången till molntjänster
Tekniken kräver förvisso lite mer av din leverantör än vad en vanlig vpn-tunnel över internet skulle göra. Men för dig som använder det är det bara enklare. Och det är faktiskt inte dyrare, hävdar Tobias. Åtminstone inte jämfört med en internetanslutning i företagsklass, vilken man förmodligen ändå skulle behöva.
– Många pratar ju om att de kör sin it i molnet. Men ingen är ju där helt och hållet. Det finns ofta någon filserver, backup-lösning eller skrivare som användare behöver ha tillgång till.

Allt fler bolag inser att anslutningen upp till Microsoft Azure-molnet eller annat kritiskt verksamhetsstöd är livsavgörande för verksamheten. För att maximera tillgänglighet och säkerhet väljer därför många av det skälet en kommunikationstjänst som bygger på just IP-vpn.

Tekniken är måhända inte svaret på alla frågor kring tillgänglighet och skydd av känslig information hos företag. Men den löser många knutar. Utan att skapa några nya.

Läs mer om IP-vpn