Digitaliseringen kräver allt större och stabilare nätverk. Samtidigt måste kostnader hållas nere. För att klara ekvationen krävs ett nytt tänk: automatisering.

I takt med att digitaliseringen drivs allt längre ökar kraven på företagens nätverk. Inte bara när det gäller kapacitet, utan också hur de kan skötas och byggas ut. Antalet IoT-sensorer och andra uppkopplade enheter ökar lavinartat vilket kräver allt mer omfattande nätverk. I den utvecklingen har det traditionella sättet att bygga och underhålla nätverk snart spelat ut sin roll. Helt enkelt därför att det är för resurskrävande. Det hävdar Cecilia Lindberg, systemingenjör på Cisco.

– Om vi skulle fortsätta hantera alla nätverk manuellt skulle till slut antalet människor på jorden inte räcka till för det, säger hon.

Programmera centralt
För att klara av uppgiften behöver nätverk automatiseras. Utvecklingen mot det som kallas mjukvarustyrda nätverk, vilket möjliggör en hög grad av automatisering, är redan igång. På branschspråk kallas det SDN (Software defined networking).

Ur ett tekniskt perspektiv handlar det om att varje nätverkselement, exempelvis en switch eller router, styrs centralt och att dess funktioner kan programmeras för bland annat kontroll av prioriterad trafik och säkerhetsrelaterade parametrar. Detta kan göras genom att ange regler via dra-och-släpp-metoden i kontrollpanelen, varpå nätverket konfigureras automatiskt. Det ger en rad fördelar som inte bara skapar ett bättre resursutnyttjande av personal, utan också i många fall höjer säkerheten och prestanda i nätverken. Detta eftersom risken för misstag minskar när en enhetlig mjukvara kontrollerar alla enheter i nätverken och sköter kommunikationen mellan dem, vilket kan bidra till en optimal funktion.
– Som tekniker behöver du inte heller längre åka ut till varje enhet som ska konfigureras. Du slipper också hålla reda på vilken version av CLI (command line interface) som körs på den. All intelligens ligger istället i ett mjukvarulager varifrån varje enhet kontrolleras, förklarar Cecilia Lindberg.

Anslut nya enheter snabbare
Det gör också att nya enheter och sensorer kan anslutas snabbare till nätverket, något som i synnerhet företagets verksamhet lär uppskatta. Cecilia Lindberg understryker att förändringen som behöver ske i nätverken drivs av behoven hos just verksamheten.

Det första steget mot ett mjukvarustyrt nätverk behöver inte vara stort. Övergången kräver alltså inte att man byter all utrustning. Det viktiga, som Cecilia Lindberg ser det, är att redan nu börja titta på vilka möjligheter den nya tekniken ger i företaget och hur det bäst skulle kunna utnyttjas.
– Risken om man inte hoppar på tåget nu är att man inte har den nödvändiga grund för att göra det om några år, när det i praktiken kommer att vara en nödvändighet för att möta kraven hos verksamheten och marknaden, säger hon.

Testa om ditt nätverk är framtidssäkert