Även om det redan har funnits i många år är Internet of Things (IoT) och dess användning fortfarande under utveckling. Det beror på att vi fortfarande upptäcker nya användningsområden, modeller och användningsfall, samtidigt som kraven på uppkoppling och säkerhet för dessa nätverk fortfarande håller på att fastställas.

Precis som för all annan teknik under utveckling har företagen två val: antingen väntar man tills den är etablerad och stabil, eller så anammar man tekniken medan den är ny. Risken i det första fallet är att man, när tekniken väl är etablerad, hamnar långt efter dem som tagit till sig tekniken tidigt. Det andra alternativet innebär att man utsätter sig för mycket större risk.

Hittills har den största risken med IoT varit säkerheten. Vissa fall omfattar sekretessproblem, exempelvis att enheter används för att avlyssna samtal. Andra fall utgör ett större problem för företag som vill bygga IoT-lösningar. Under senare år har, vid några tillfällen, tusentals anslutna enheter använts vid DDoS- eller ransomware-attacker. Även om dessa attacker vanligtvis inte utgör något direkt hot mot det nätverk de körs på – målet är i regel ett annat – vet vi fortfarande inte vilken typ av hot vi kommer att utsättas för i framtiden.

Så vad kan företag som anammar IoT göra för att förhindra dessa säkerhetsrisker?

För det första: var noggrann med vilka enheter du kopplar in i din infrastruktur. Många av dagens enheter har inte kapacitet eller lagringsutrymme för att ladda ned och installera firmware-uppdateringar. Det betyder att eventuella säkerhetsbrister inte går att åtgärda genom att uppdatera programvaran. Dessutom utgör enheter med enkla lösenord en risk – särskilt om lösenordet inte går att ändra. Av den anledningen måste alla enheter som du ansluter ha följande: kapacitet att installera ny firmware, aktiv support från säljaren, samt möjlighet att ändra enhetens lösenord.

För det andra: håll dig uppdaterad om framstegen inom IoT. Eftersom det är en teknik under utveckling sker ständigt nya genombrott som kommer att implementeras under de kommande månaderna och åren. När nya enheter med ny kapacitet lanseras bör du låta dem ersätta dina äldre enheter.

Och slutligen: precis som alla andra nätverk måste även IoT övervakas. Det innebär att hålla ett öga på de data som strömmar genom nätverket, bandbredd och latens, samt anslutna enheter. En övervakningslösning ger dig en central överblick över alla dessa faktorer och hjälper dig att upptäcka potentiella säkerhetsproblem innan de uppstår. Exempelvis ger PRTG Network Monitor denna funktionalitet. Utöver traditionell övervakning som Netflow och SNMP erbjuder den dessutom flexibilitet att övervaka en mängd olika enheter genom olika sensorer. Titta på den här översikten och läs mer om vad PRTG Network Monitor kan göra för dig.

Läs mer om möjligheterna med PRTG Network Monitor