man and woman in duscussion in office, with developers in background

Datamängden inom industrin växer explosionsartat! De som inte har en smart och kostnadseffektiv IT-infrastruktur som tillgängliggör produktionens data hamnar på efterkälken när globala giganter drar ifrån. För att kunna ta korrekta beslut och vidta de bästa åtgärderna i rätt tid behövs uppdaterade IT-lösningar. Är det dags att fundera på ditt verksamhetsbehov?

Vi är redan inne i den 4:e industriella revolutionen som fokuserar på sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata. Det som brukar kallas Digitalisering kort och gott.

Större krav ställs på att hantera data i produktionen och traditionell hårdvara i produktionsmiljöer är inte alltid gjord för detta. Företagets blickar vänds då mot organisationens IT-ansvariga; stöd, utrustning och infrastruktur efterfrågas som verktyg i arbetet med att få tag i relevanta data. Kraven är många – men har du koll på lösningarna? 

Utmaningar med ökade krav från produktionen, oväntade standarder och oönskade incidenter

Siemens Communications Talent

I grunden handlar allting om insamling och analys av produktionsdata. Men hur vet du när det är dags att börja se över befintlig infrastruktur och ifrågasätta sättet ni arbetar på idag?

Oftast brukar det komma en signal från produktionssidan. Kanske har en ny konkurrenssituation lett till andra villkor som gör att ni måste arbeta mer effektivt. Kanske behöver produktionschefen bättre data för att kunna göra rätt analyser för att få ned kostnaderna. Startpunkten kan också vara en incident; exempelvis en ransomware-attack där skadlig kod krypterar och låser verksamhetens filer och datorer med syfte att begära en lösensumma för att låsa upp igen.

Startpunkten kan också vara en incident;
exempelvis en ransomware-attack

För att lösa uppgiften med att samla in, analysera och tolka data från produktionen krävs mjuk- och hårdvara som är anpassad för produktionsmiljön med krav som företagets IT-avdelning inte är van vid. Det kan leda till att lösningar används för att sköta datahanteringen som inte är förberedda att vara i en produktion utan bör användas för att lösa andra uppgifter i verksamheten.

Konflikter kan uppstå mellan de system som du som IT-expert brukar använda och de som bäst passar produktionen. Du är troligen van att arbeta flexibelt med moderna IT-system som uppdateras minst vartannat år medan lösningarna för fabrikens maskinpark är låsta till sina funktioner, har en lång livstid och är utvecklade med teknik som kan ha många år på nacken med användarvänlighet, säkerhet och pålitlig drift som främsta mål. 

Möjliga vägval för den som vill hänga med…

Det finns olika vägar att ta för 2020-talets IT-ansvariga som arbetar med en produktionsmiljö. Att göra ingenting är nämligen inte ett alternativ eftersom kraven på att samla in relevanta data kommer att öka. Den som inte har en datadriven produktion i den globala industrin tappar konkurrenskraft – alla behöver en lösning som möjliggör värdeskapande dataanalyser.


För att lösa uppgiften med att samla in, analysera och tolka data från produktionen krävs mjuk- och hårdvara som är anpassad för produktionsmiljön med krav som företagets IT-avdelning inte är van vid.

Så här kan två vägval se ut:

 1. Lägg över ansvaret på IT att lösa det hela i sin infrastruktur!
  Att lägga ansvaret på IT-sidan att försöka pussla ihop en (ibland egenutvecklad) IT-lösning kanske kan fungera på kort sikt.

  Problemet med det är antingen att man då kräver en enorm bandbredd inom produktionen för att lösningen ligger i IT-nätverket och all data måste skickas från produktionsnätverket, vilken gör att det inte går tillräckligt snabbt att skicka tillbaka data och optimera produktionen i realtid.

  Eller så väljer man att lägga en lösning nära maskinen och kan då få problem med att uppfylla de säkerhets- och hårdvarukrav som ställs i en produktion, dessutom får man ofta utmaningar att kunna underhålla denna typ av system.

  I båda dessa fall får man även en stor integrationsbörda som kan vara väldigt komplex, produktionslösningar är oftast inte designade att integrera mot IT. Det kan också vara problematiskt om produktionen hela tiden behöver vara beroende av IT eftersom ansvaret då hamnar på dem.

 2. Infrastruktur för produktionen – det bästa från två världar!
  Bästa lösningen är att ha infrastruktur som är avsedd för att vara kopplad mot OT. Den ska vara kompatibel med de utvecklings- och säkerhetsstandarder som IT arbetar med, men för att nyttja miljön behövs inte en ren IT-specialist – produktionen ska kunna hantera den på egen hand utan att tynga ner IT med massor av tickets. En relativt självspelande infrastruktur med andra ord.  

Mycket handlar om att ställa krav på de lösningar som implementeras – en infrastruktur gjord för produktionen, innehåller det bästa från IT- och OT-världarna.

Hur sker datainsamlingen för er? Vi på Siemens har lång erfarenhet av hur systemen ser ut i produktionen och har utvecklat moderna IT-lösningar för digitalisering av denna.