Intresset för hyperkonvergerade it-lösningar ökar. Snabb installation och central administration ser datacenterexperten Joacim Wicander på Conscia Netsafe som två fördelar med Cisco Hyperflex.

Hyperkonverterad infrastruktur möter kraven på dagens datacenter där applikationen och användaren står i fokus. Tekniken har mognat och för varje generation blivit mer användarvänlig.

Joacim Wicander, Conscia Netsafe

̶ Hyperkonvergerad innebär att allt finns i samma lösning, servrar, lagring, nätverk och mjukvara som behövs. Hyperflex är Ciscos hyperkonvergerade plattform, förklarar Joacim Wicander, Senior Data Center Engineer på Conscia Netsafe.

Det låter som en stor lösning för stora installationer på stora företag men så är det inte enligt Joacim Wicander. Det ska gå att börja med en liten installation och Hyperflex ska passa för lokala datacenter, molnplattformar och hybridlösningar.
Ett exempel på en liten installation är ett kluster med tre servrar, som går att utöka med fler. Sedan går det att koppla samman flera kluster.

Färre kan göra mer
Conscia Netsafe är det svenska dotterbolaget i Conscia-koncernen, och fokuserar enbart på produkter från Cisco. 18 av företagets 45 anställda har den högsta tekniska certifieringen från Cisco, CCIE, varav tre för datacenterlösningar – Joacim Wicander är en av dem. Företaget har också två anställda som har den högsta designcertifieringen från Cisco, CCDE, och hela Consciakoncernen har sju. Det är enligt Joacim Wicander flest i världen på ett företag eller i en koncern, bortsett från Cisco självt.

Typiska uppdrag för honom är rådgivning och att designa arkitekturer vid migreringar till Hyperflex. Ambitionen är att föra över kunskap till kunderna, så att de ska kunna klara sig själva i hög utsträckning.

Joacim Wicander framhåller de uppenbara fördelarna som central administration, som innefattar de olika komponenterna. Det går även att använda olika verktyg för olika delar av infrastrukturen som hanteras med Hyperflex, om man vill. En fördel med ett central administrationsverktyg är att personalbehovet blir mindre.

Och så finns det bara en leverantör att ringa, inte flera som kan skylla från sig på varandra. De olika komponenterna i Hyperflex är testade tillsammans med varandra av Cisco. En installation skall gå på under en timme. Det skall även gå att ansluta existerande lagringslösningar till en Hyperflexinstallation.

Teknikutvecklingen fortsätter
Enligt Joacim Wicander ger den nyckelfärdiga lösningen även fördelar i drift:
̶ Jag har sett undersökningar som visar att man kan köra fler virtuella maskiner på varje server med Hyperflex. Flaskhalsarna, så kallade hot spots, blir färre. Och det blir inte dyrare än en konvergerad lösning.

En konvergerad plattform har, föga överraskande, färre komponenter integrerade än en hyperkonvergerad. Men det är rätt luddiga begrepp. Till skillnad från konkurrenterna har Cisco även inlemmat nätverksfunktionaliteten i Hyperflex, ändå kallas vissa konkurrenters produkter också för hyperkonvergerade. Man får nog helt enkelt undersöka vad som ingår för att få en klar bild.

Mest spännande just nu tycker Joacim Wicander att utvecklingen mot hybridmiljöer är. Redan nu finns det stöd för tekniklösningar i Hyperflex som Docker och Kubernetes, förutom de etablerade lösningarna för virtualisering, som VMwares och Microsofts. Ett mål är att kunna flytta körningar sömlöst mellan lokala datacenter och olika typer av molnplattformar.

Flexibelt, skalbart och enkelt – läs mer om hur Cisco Hyperflex kan hjälpa ert företag