Använd rätt data, integrera data från olika källor och håll koll på förändrade krav. Det är framgångsreceptet för datadriven utveckling på det stora nederländska telekom- och hostingföretaget KPN.

Att vara datadriven kan betyda många olika saker, men för de flesta företag omfattar det att använda data för få svar på frågor, eller åtminstone förslag på lösningar. Det finns olika sätt att uppnå detta, till exempel genom statistik, omvärldsbevakning, analys och AI-metoder som maskininlärning.

För att lyckas med dessa uppgifter är en sak säker: Kvaliteten på svaren, eller förslagen, kan aldrig bli bättre än kvaliteten på de data som används. Så enkelt är det.

Det finns nya lösningar som kräver data, till exempel IoT. Fler maskiner som producerar data används. Därför är det ännu viktigare att fokusera på högkvalitativa och korrekta data.

Luuk Dekkers, ansvarig för verktyg och automatisering på KPN

Men hur vet man att datakvaliteten är tillräckligt hög, eller ens att rätt typ av data används?

Luuk Dekkers har arbetat med att göra KPN till ett datadrivet företag.

Luuc Dekkers har funderat mycket på detta. Han ansvarar för verktyg och automatisering på det nederländska telekom- och hostingföretaget KPN. Hans svar är lätt att förstå, men kanske svårare att uppnå:

– Samla alla inblandade, som säljare, teknikutvecklare, IT-personal och framför allt dataansvariga. Fråga dem hur allt fungerar, säger Luuc Dekkers.

Att samla olika roller har även andra fördelar. Det bidrar till samarbete mellan avdelningarna, vilket i sin tur ger bättre resultat. Tvärdivisionellt samarbete är något som alltid eftersträvas, men som kan vara svårt att uppnå. Då är det lättare att börja arbeta med en konkret uppgift, som att diskutera datakvaliteten.

Ladda ner e-boken “Blueprints for Success” och lär av 30 företag som arbetar datadrivet

Kombinera olika källor

En annan viktig faktor för att bli datadriven är att sammanföra data från olika källor. KPN tar hjälp av olika tekniska lösningar från Splunk för att uppnå detta. Man strävar efter att använda så många datarelaterade verktyg som möjligt från Splunk, till exempel för analys, övervakning och översikter.

Ett skäl att fokusera på Splunk, eller en annan enskild leverantör, är målet att minimera antalet teknikleverantörer för att undvika de problem som ofta uppkommer vid flera olika kontakter. Men det går inte alltid att genomföra:

– Vi har befintliga verktyg i bruk, och när vi tillhandahåller hosting har kunderna i många fall andra verktyg som de behöver använda. Ibland fattas även beslut om att implementera andra verktyg för exempelvis analys. Men vi försöker använda Splunk som huvudsaklig byggsten så ofta vi kan, säger Luuc Dekkers.

Utöver datakvalitet är alltså även teknisk integration en viktig framgångsfaktor.

En pågående process

En tredje framgångsfaktor är vetskapen om att arbetet med att bli datadriven är en pågående process som förändras längs vägen. Ett exempel rör de typer av lösningar som utarbetas. Handlar det främst om att skapa mer effektiva lösningar för befintliga uppgifter, eller om att skapa helt nya lösningar för nya affärsområden?

– Just nu handlar det främst om att samordna befintliga lösningar.

En fördel med att samordna befintliga lösningar är att vetskapen om vilka data som behövs förmodligen är bättre än för helt nya lösningar. Genom att finjustera befintliga lösningar får man förhoppningsvis större förståelse för arbetet med data. I bästa fall kan det gagna arbetet med att skapa en ny lösning med helt nya data längre fram.

Luuc Dekkers och KPN befinner sig mitt i datasatsningen på flera fronter just nu. Å ena sidan har man företagets telekomdel och andra affärsområden. Å andra sidan har man en mängd olika krav från olika hosting-kunder, bland annat stora företag som Rotterdams hamn och Nederländernas största järnvägsbolag ProRail.

– Det finns nya lösningar som kräver data, till exempel IoT. Fler maskiner som producerar data används. Därför är det ännu viktigare att fokusera på högkvalitativa och korrekta data.

Lär dig mer om hur data genomsyrar verksamheten på framtidsinriktade organisationer. E-boken Blueprints for Success innehåller berättelser från fler än 30 visionärer med erfarenhet från industri till finansiella tjänster, sjukvård, teknik, detaljhandel samt ideell och offentlig sektor.