Hållbarhetskraven på it-inköpare blir hårdare, vilket gör hållbarhet till en allt viktigare faktor i köpbeslutet. Inköpare har större makt att påverka och ställa krav på it-leverantörer, och som leverantör måste man kunna erbjuda produkter som når upp till de tuffare kraven.

Kraven på att it-inköpare ska göra hållbara produktval och ställa om till en cirkulär hantering av it-utrustning har ökat kraftigt de senaste åren. Men att säkerställa att en produkt verkligen är hållbar är ofta svårt, då det är många led att ta hänsyn till. Här spelar hållbarhetscertifieringar en stor roll i att underlätta för inköpare som vill göra ansvarsfulla produktval.

Nya, tuffare krav
Vart tredje år släpper organisationen TCO DeveIopment en ny generation av hållbarhetscertifieringen TCO Certified, som syftar till att göra hållbara inköp av it-produkter lättare. Nyligen släpptes TCO Certified generation 8, som fokuserar på it-produkter ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv, liksom transparens i leverantörskedjan. Av 72 produkter som certifierades enligt de nya, hårdare kraven kommer 68 produkter från Dell.
– Vi är stolta över att vara branschledande inom hållbarhet. Att vi kan erbjuda en stor mängd godkända produkter direkt när de nya TCO Certified-kraven lanseras är ett tydligt bevis på det. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en ännu mer hållbar materialanvändning i vår produktion, med fokus på ett cirkulärt synsätt och hållbar livscykelhantering. Och våra kunder uppskattar det, säger Katarina Kenne, Hållbarhetsansvarig på Dell EMC i Sverige.

Ett cirkulärt synsätt
Generation 8 av TCO Certified täcker hela produktens livscykel och omfattar krav på allt från produktens livslängd och energieffektivitet, till säkra arbetsförhållanden hos leverantörer. Den här typen av tydliga och omfattande krav är inte bara värdefulla för inköpare, de underlättar också för leverantörer likt Dell att ha specifika krav att förhålla sig till.
– Det behöver skapas förutsättningar för ett mer cirkulärt synsätt på hur it-produkter produceras och konsumeras, säger Katarina Kenne. Produkterna som produceras ska i högre utsträckning vara av god kvalitet så att de inte går sönder och de ska också gå att reparera och uppgraderas så att de fungerar bra under så lång tid som möjligt – och blir attraktiva på andrahandsmarknaden. När it-produkten inte längre går att använda ska materialet självklart kunna återvinnas, för att användas i produktionen av nya produkter.

En cirkulär hantering av it-utrustningen är dock inte bara viktigt ur ett miljöperspektiv utan även ur ett säkerhetsperspektiv, då äldre enheter är ett tacksamt mål för cyberkriminella. Att alltid ha uppdaterade och fungerande enheter är också viktigt för produktiviteten på arbetsplatsen och inte minst för att minska frustrationen som uppstår när it-utrustningen inte fungerar. En cirkulär it-modell kan alltså leda till kostnadsbesparingar – både för organisationen och miljön.

Läs mer om Dells miljöarbete