Med en modern BI-lösning är det enkelt för alla medarbetare på företag att utan begränsningar analysera big data från många olika datakällor.

Det var ett av budskapen på det årliga evenemanget Visualize YOUR World Tour 2017 som ägde rum i Stockholm under oktober. Där presenterades den senaste utvecklingen inom business intelligence; hantering av big data, prediktiv analys, hybrid cloud, augmented intelligence och geoanalytics.

– Vi har lagt mycket kraft på att tolka marknaden för att kunna bedöma vad som blir viktigt för företag. Vi satsar också mycket på produktutveckling, vilket innebär att vår roadmap nu är coolare än någonsin, säger Johan Salenstedt, Nordenchef på Qlik som står bakom eventet.

I dag finns det ett brett utbud av lösningar som företag kan använda för att analysera sina data. Men för många är det fortfarande svårt att göra viktig information tillgänglig och interaktiv för alla användare samtidigt som faktorer som säkerhet och stabilitet lever upp till förväntningarna. När det gäller hantering och analys av big data har hypen varit stor, men fungerar det i praktiken?
Big data har sannerligen inte fått det genomslag som förutspåddes för några år sedan. När stora datamängder ska användas i affärsprocesser och för beslut, måste den hanteras rätt, styras, säkras, säger Johan Salenstedt.

Prediktiv analys ligger högt på agendan hos många företag men än så länge har resan bara börjat.
– Vi har analyserat våra data retroaktivt i 20 år och har nu nått brytpunkten där vi börjar använda samma data i framåtblickande analyser. Idag kan vi genom smarta integrationer utnyttja data fullt i prognoser om framtiden.
När det gäller BI i molnet har många åsikter om hur detta ska hanteras på bästa sätt, exempelvis frågan om var data skall ligga och hur den skall hanteras.
– Vi har kommit långt i utvecklingen för multi-miljöer och har en tydlig strategi för hur en vinnande kombination av on-site och molnet skall se ut.

På eventet fick deltagarna ta del av nytänkande, smarta sätt att jobba med dataanalys och möta produktexperter, kunder och partners.
– Vi anpassar vårdplatser till den patientmängd som kommer in med utgångspunkt från analyser av historiska behov, säger han. Arbetssättet och den datadrivna kulturen på sjukhuset baseras på en modern BI-plattform som kan leverera korrekta analyser i rätt tid, säger Jonny Eriksson som är biträdande ekonomichef på Hallands sjukhus och var en av talarna på eventet.

Se virtuell talkshow: De senaste trenderna inom BI