Många tror fortfarande att business intelligence i molnet kräver en stor investering och måste vara krångligt. Det är två av ett flertal myter som finns om denna marknad.

Sanningen är att med en bra BI-lösning i molnet slipper företag göra en stor investering samtidigt som de sparar tid och kan arbeta effektivare. En smart och effektiv lösning för dataanalys bygger på att användarna enkelt kan visualisera och analysera de data som är relevanta för just dem. Det är enkelt att göra dataanalyser i molnet. Användarna kan fokusera på att fatta smarta affärsbeslut. En bra lösning bör också vara enkel att implementera.

– Några av de här myterna har viss bäring i verkligheten i ett historiskt perspektiv. Men vi har nu kommit till en brytpunkt som innebär att dessa uppfattningar inte längre är korrekta, säger Dan Sommer, Senior Director på Qlik.

Det har skett ett teknologiskifte som innebär att det nu pågår en islossning på marknaden. Undersökningar från analysföretaget Gartner visar att mer än 50 procent av företagen antingen har börjat använda BI-verktyg i molnet eller planerar att göra det under det kommande året.

Tidigare har det varit svårt att kombinera datakällor i molnet med lokala datakällor. Många tror att det är så fortfarande, men i dag är det enkelt att göra det.
– I praktiken har de flesta företag som använder molnbaserade BI-lösningar en blandning av data i molnet och lokala data i form av ett hybridmoln, säger Dan Sommer.

Han menar att en vanlig felaktig uppfattning är att data som finns i molnet inte är säker. Ytterligare en myt är att medarbetarna bara har åtkomst till sin data när de är på kontoret. Idag finns tekniken för att bygga lösningar som är mer flexibla och tillgängliga från fler platser och enheter
– Oro för säkerheten har varit den största anledningen till att företag inte infört molnbaserad BI. Men i dag inser allt fler att säkerheten ibland är högre hos många molnleverantörer än den är i lokala miljöer. När det gäller molnlösningar och åtkomst har medarbetarna access till sin data oavsett var de befinner sig eller vilken typ av stationär eller mobil enhet de använder.

Utvecklingen stöds av att det numera finns fler lösningar på marknaden än tidigare.
– Molnbaserade BI-lösningar har funnits i flera år. De första verktygen hade ofta brister men nu har det kommit en andra generation av produkter som är riktigt bra, säger Dan Sommer. Hybridmoln kommer att dominera vilket tillåter organisationer att bevara kritisk företagsdata internt medan annan mindre viktig information kan förmedlas externt.

Läs mer: 5 skäl att använda BI