Hållbarhet och exponentiell teknik, ny teknik som revolutionerar kommunikation samt den alltid lika aktuella frågan om att lyckas sätta användaren i centrum. Det är tre trender som dyker upp på Webbdagarna Göteborg 25–26 september.

1. Hållbarhet och teknik

Ordet hållbarhet började används som beskrivning av en ekonomi redan 1970, men nog känns det ändå som om hållbar utveckling är dagens mest angelägna begrepp?

Arbetet med att skapa ett hållbart arbete har bara börjat och här spelar ny teknik en oerhört viktig roll. Med hjälp av exponentiell teknik kan takten på omställningen till en hållbar utveckling öka markant.

Spara 2 000 kronor på Webbdagarna Göteborg 25-26 september

Och vår inledningstalare på Webbdagarna Göteborg 25 – 26 september vet precis hur det ska gå till. Rebecka Carlsson är utbildad vid Singularity University i just hur exponentiell teknik kan användas för att skapa lösningar på de globala utmaningar vi har idag. Hon är grundare av affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures och har fått utmärkelser som till exempel Sveriges 20:e miljömäktigaste och en av Sveriges främsta framtida ledare.

På Webbdagarna Göteborg kommer hon att ge oss inblick i var möjligheterna finns i just mötet mellan hållbarhet och teknik.

2. Tekniker i framkant

Vi har pratat AI, röststyrning och till och med blockkedjeteknik ett tag på Webbdagarna nu. Och på Webbdagarna Göteborg i höst fortsätter vi att titta närmare på hur ny teknik påverkar marknadsföring och kommunikation och vilka möjligheter den ger.

Lösningar baserade på AI och maskininlärning ger exempelvis möjligheter att analysera och utnyttja stora mängder data, anpassa budskap efter både användare och situation, hitta och förutse mönster i användningen av olika tjänster med mera.

Spara 2 000 kronor på Webbdagarna Göteborg 25-26 september

På Webbdagarna Göteborg kommer vi bland annat att få höra erfarenheter från företag som redan använder röststyrning i sina produkter och tjänster.

Och Karl Gillis, konverteringsguru och G:et i företaget AGConsult, kommer att berätta om varför AI, röststyrning och nya möjligheter till personalisering kommer att erövra världen. Ny teknik förändrar helt hur vi kommunicerar med våra kunder. Karl Gillis vet hur vi ska överleva den förändringen.

3. Användaren i centrum

Vi har hört det förut, ändå är det så lätt att missa när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Att hela tiden ha användaren och kunden i fokus när vi arbetar, speciellt med alla möjligheter att arbeta datadrivet, är i dag en av de allra viktigaste faktorerna för framgång.

Vi kommer att få höra om det från en mängd olika vinklar på Webbdagarna Göteborg.

En talare som betonar vikten att verkligen testa och ta reda på vad användarna vill och förväntar sig samt hur de interagerar med produkter och tjänster är Els Aerts, expert på användarbarhet och A:et i företaget AGConsult. Prata med användarna, ställ frågor till dem. Och tänk på hur du ställer frågorna, tajming, ordval och tonfall kan göra stor skillnad. Els Aerts lovar att vi efter hennes föreläsning kan hitta tillbaka till den ibland glömda konsten att ställa frågor.

Just nu: Spara 2 000 kronor på Webbdagarna Göteborg 25-26 september

Skribent: Katarina Strömberg, programmakare & moderator för Webbdagarna och kursledare för Att skriva för digitala plattformar. Du når henne på katarina.stromberg@idg.se.