CO2 Offset Green Touch
CO2 Offset Green Touch

Trots att svenska företag lägger allt större fokus på att minska koldioxidutsläppen vill en majoritet av de anställda ha ännu mer hållbar teknik på arbetsplatsen. När det gäller inköp av teknik är hårdvaran fortfarande ofta i fokus – trots möjligheten till grönare val baserade på ökad transparens, tydliga mål och klimatkompensation.

En undersökning som utfördes 2021 på uppdrag av Lenovo visar att en majoritet av anställda på företag runt om i Sverige vill ha mer hållbar teknik på arbetsplatsen. Trots det upplever närmare 90 procent av de tillfrågade att deras arbetsgivare inte lever upp till hållbarhetskraven i tillräckligt hög utsträckning. 

För företag är problematiken ofta kopplad till att hitta en lösning där man kan erbjuda den senaste tekniken till anställda samtidigt som man bedriver en hållbar verksamhet. Länge har teknikbranschen utgått från en linje där de gröna lösningarna är kopplade till hårdvaran och huruvida denna är återbrukbar eller använder återbrukat material. 

Läs mer om Lenovo CO2 Offset Service

Stefan Larsen, Head of Environmental Services hos Lenovo, menar att det finns stor potential att ta ett helhetsgrepp kring det miljöavtryck som teknik och tekniska lösningar lämnar – bland annat genom klimatkompensation och ökad transparens. 

– Oavsett var företag befinner sig i den gröna omställningen bör man kunna erbjudas konkreta lösningar för att kompensera för sin teknik, både på kort och lång sikt, och som också går i linje med företagens unika förutsättningar och mål. Detta är något som företag bör ha i åtanke när de väljer leverantör, förklarar Stefan Larsen. 

Lenovo har under många år arbetat med att hitta en helhetslösning där kunder på ett enkelt och transparent sätt kan kompensera för utsläpp kopplade till hårdvaran. Med den globala tjänsten Lenovo CO2 Offset Service – som ursprungligen lanserades som ett pilotprojekt i Norden under 2019 – har man nu hittat rätt.

– Tjänsten har som målsättning att möta kundernas växande efterfrågan på transparens i alla deras inköp och kopplar en specifik mängd koldioxidkompensation till varje produkt, förklarar Stefan Larsen.

Läs mer om Lenovo CO2 Offset Service

Cirka 18 månader efter lanseringen av tjänsten hade Lenovos kunder kompenserat mer än 350 000 ton koldioxid genom sina inköp av utvalda Lenovoprodukter som stationära datorer, arbetsstationer, bärbara datorer, bildskärmar och surfplattor. Det motsvarar mängden växthusgas som släpps ut från 77 000 personbilar som körts under ett år.

– Man väger in de utsläpp som uppstår vid tillverkning och frakt av varje produkt, samt de utsläpp som uppstår i samband med användning i upp till fem år. Denna mängd koldioxidutsläpp kompenseras sedan via ett av många partnerprogram, däribland sådana som kontrollerats av FN, och kommuniceras sedan tydligt till kunden i metriska ton för enkel spårbarhet, säger Stefan Larsen.

Utöver tjänsten för klimatkompenserande erbjuder Lenovo också “sustainability workshops” där företag får hjälp att se över sin verksamhet och vilka åtgärder som behövs för att nå hållbarhetsmål. Tjänsten är kostnadsfri för Lenovos kunder och ger tydliga siffror att kommunicera ut både internt och externt. 

Att som organisation ta ett helhetsgrepp om sin klimatpåverkan är idag en nödvändighet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, både i Norden och på den globala marknaden. En studie från 2020 visar att företag som omnämnts som hållbara i media har sett sin aktiekurs överträffa MCI world index med hela 26 procent. En investering i hållbar teknik är således inte bara en investering i framtiden, utan också i företaget.