Workfront_digital_kontor

En digitaliserad organisation är numera närmast en förutsättning för att kunna ta plats på en modern marknad. Men det gäller samtidigt att se upp så att man inte tappar bort människan i processen.
– Digitalisering handlar om människor. Tekniken är bara möjliggöraren, säger Francis Nortey, Region Sales Manager på organisationsplattformen Workfront.

När han går till jobbet på morgonen, så är det med ett mål: Att hjälpa företag reda ut vad det är för problem som behöver lösas i organisationen. Att hjälpa dem hitta vad målet är och därmed påbörja resan dit. För det är ofta där som digitaliseringsprocesser går fel från första början – i bristen på samsyn.
– Ofta kommer själva initiativet till att en förändring ska påbörjas från ett håll i organisationen, men sedan hamnar det hos någon annan som ska reda ut vad för förändring som krävs, säger Francis Nortey.

Det är nästan alltid lönsamt att genomgå en digitaliseringsprocess. Enligt en rapport från Gartner leder digitalisering i en organisation till en ökning av intäkterna i hälften av fallen. Men det är samtidigt ett stort förändringsarbete där många nya tekniska lösningar ska implementeras och samsas – både med varandra och människorna i organisationen.
– I slutändan handlar det alltid om människor och deras behov. Tekniken ska bidra till att göra det dagliga arbetet smidigare och att få ut mesta möjliga av arbetsprocesserna. Det är viktigt att förstå individers behov och hur man möter dessa behov med teknikens hjälp, säger Francis Nortey.

Formulera tydligt slutmål

Det kräver i sin tur att en organisation noga har planerat för den kommande förändringen. Tyvärr är det alltför vanligt att man inte räknar med att förändringen kräver en viss styrning. Att formulera ett tydligt slutmål, och i alla beslut ställa sig frågan hur det stödjer slutmålet.
Det gäller både i arbetet med digitalisering internt och externt.
– Vid externt arbete, börjar många med att fråga sig hur de kan få kunden att köpa deras produkter eller tjänster via deras digitala kanaler. Börja istället med att försöka förstå hur kundens digitala verklighet och beteende ser ut och hur ditt bolag passar in i den bilden.
Ett annat misstag många gör är att de inte ser sig själva som IT-bolag, menar Francis Nortey och fortsätter:
– För i den tid vi lever i blir i stort sett alla bolag IT-bolag i någon mån, oavsett bransch.

Många tänker sig också att digitalisering och mobilitet är framtiden – utan att inse att den i själva verket redan är ett faktum.
– I det stora handlar det ofta om okunskap, vilket är ok. Ingen är expert på allt. Och många gånger har man bara inte tänkt på vad det innebär och vad som faktiskt krävs. Man kanske inte är tillräckligt förberedd och underskattar hur stort förändringsarbete som krävs för att ställa om. Men för att lyckas med en digitaliseringsprocess måste man tänka på många aspekter i alla delar, säger Francis Nortey.

Lögn att det är lätt

Han uppmanar alla som står inför en sådan förändringsprocess att ta hjälp. Gör din research, titta på hur andra före dig har gjort för att förstå deras resa och de hinder de har stött på.
– Om någon påstår att en digitaliseringsprocess är en lätt grej, så är det en ren lögn. Det krävs förarbete och det krävs access till expertis som kanske inte finns internt, säger Francis Nortey.
Ett sätt kan vara att inse styrkan i samarbete. Gärna med andra bolag. Det ska man inte vara så rädd för, menar Francis Nortey.
– Samarbete är det nya svarta. I dag när det är lätt att dela data med varandra, är det lätt att dra nytta av varandra. Se på Volvo, de gör bilar men i dessa bilar har de också tillgång till tjänster som Spotify. Och det är ett samarbete de har för att kunna optimera för kunden. Spotify har ju viss data om kunden som Volvo kan ha nytta av.

Läs hur ni bäst kommer igång med digitalisering