Coola nya molntjänster i all ära, men hur är det med de gamla vanliga IT-aktiviteterna? Är till exempel filer som överförs skyddade? Vilka viktiga basfunktioner passar bäst att samlas i ett paket, i form av en molntjänst? De här frågorna leder fram till en ny generation molntjänster, med syftet att förenkla IT-användning och göra den säker.

Det finns några väldigt starka trender som påverkar IT-användning för de flesta företag och organisationer. Digitalisering i största allmänhet är en, migreringar till publika molntjänster en annan. Vad gäller molnsatsningar sticker lagring ut som ett av områdena med mest aktivitet. Enkelt uttryckt handlar det om att lagra data och filer på en molntjänst, i stället för på egna diskar.

Men det är få företag, om ens några, som helt överger sina egna IT-infrastrukturer. I de flesta fall går utvecklingen mot blandade miljöer, med molntjänster, servrar i egna datacenter och klientenheter som bärbara datorer med egen lagring. I de här blandade  hybridmiljöerna är det lätt hänt att glömma bort grundläggande och viktig funktionalitet. Inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Lätt hänt att glömma

Här är några exempel på aktiviteter som är minst lika viktiga, och ofta viktigare, i hybrida IT-miljöer, som i traditionella lokala IT-miljöer:

  • Filöverföring. Filerna är förhoppningsvis säkra där de lagras, antingen i ett eget datacenter eller på en molntjänst. Men hur är det när de är i rörelse och överförs mellan två platser? Det är en vanlig aktivitet vid migrering till molnet och även i en hybridmiljö.
  • Kryptering. Krypteras de filer som överförs? Sköts krypteringen automatiskt, utan att användaren behöver beordra den? Krävs det att IT-personal konfigurerar krypteringen eller är den en standardåtgärd? Vad är det för typ av kryptering, stark eller svag?
  • Autentisering och identitetshantering. Hur kontrolleras åtkomst till filer, till exempel dokument, efter att de förts över till en ny destination? Autentisering är ofta knuten till en lagringsplats, snarare än till filerna som lagras där. Det kan göra att åtkomstkontroll faller bort när filer flyttas.

Det här är exempel på säkerhetsrisker som kan uppstå på grund av att fokus ligger på mer avancerade IT-lösningar. Lägg till det nya, mer avancerade krav, till exempel att kunna stänga av funktioner och göra olika inställningar för olika användare på populära molntjänster som Microsoft 365. Eller att integrera identitetshantering med tjänster som Active Directory.

Det här är krav som adresseras av lagringsföretaget Synology med sin molntjänst C2 (Cloud2). Tjänsten innefattar funktionalitet för kryptering, filöverföring, identitetshantering, och även för säkerhetskopiering och lösenordshantering. Nytänkandet ligger i vilka funktioner som paketeras tillsammans i en tjänst.

– Till en början inriktar vi oss till små- och medelstora företag och organisationer, samt konsumenter. C2 har lanserats i omgångar med början i  juni i år. För närvarande fokuserar vi på att hitta partners som återförsäljare och molnföretag, så att vi kan nå våra målgrupper på ett bättre sätt, säger Jeremie Francois, affärsutvecklingschef för Norden och Storbritannien på Synology.

Jeremie Francois

Målet är att erbjuda en enkel och funktionell lösning för hybridmiljöer som kan köpas i form av en prenumeration. Men det går även att använda molntjänsten uteslutande för att hantera en lokal IT-miljö i ett företags egna datacenter. Jeremie Francois beskriver prisbilden som ”intressant”.

Enkelhet i fokus

Det gemensamma för den nya generationen av molntjänster för att hantera IT är, förutom att de täcker in många viktiga områden, att de är enkla att hantera. Leverantörer som erbjuder moderna lösningar lägger också mycket fokus på användarupplevelse, vilken är nära förknippad med enkel hantering. Satsningen på enkelhet gäller i allra högsta grad även för den administration som sköts av IT-personal. Resonemang om användarupplevelse för enskilda användare kan även tillämpas på yrkesmänniskor.

Om satsningen på C2 faller väl ut kan vi räkna med att Synology även vill nå större företag med sitt erbjudande. Men hur ser man på konsumentmarknaden?

– Det finns gratisversioner av C2 som passar konsumenter. En förhoppning är att privat användning ska leda till ett intresse för att använda C2 även på jobbet, säger Jeremie Francois.