Accenture Liquid Studio

Snabba puckar och ständig innovation, det är Liquid Studios fokus när de hjälper kunder att utveckla sin verksamhet med hjälp av nya teknologier.

Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det har regeringen slagit fast i sin digitaliseringsstrategi med syfte att öka både konkurrenskraft hållbarhet.

Det här går helt i linje med hur Accentures innovationshubb Liquid Studio jobbar, menar Mattias Aspelund, Product Creation Director på Liquid Studio.
– Hållbarhet är något som alla våra kunder jobbar med så vårt arbete handlar om hur vi kan hjälpa ett företag att bli effektivare, till exempel genom att minska onödiga transporter. Allt vi gör bygger på innovation och effektivisering, säger han. Vi försöker minska slöseri med resurser både för kunden och vår verksamhet. Det kan handla om att tillverka mer av rätt sak i stället för att tillverka sådant som inte säljs. Men även att bättre ta tillvara på överskottsmaterial, under hela vägen från transport till slutanvändaren, säger han.

Mattias Aspelund, Product Creation Director på Liquid Studio.

Innovation är nyckeln
I de här fallen spelar digitala innovationer en stor roll, och i Liquid Studio lägger man stort fokus på att jobba med teknologier på frammarsch som till exempel Artificiell Intelligens, Virtual och Augmented reality, Computer vision, och Internet of Things.
– Vår roll är att ta de nya teknologierna till våra kunder och anpassa dem till deras behov och deras produkter. Inom kundtjänst handlar 70 procent av alla samtal om vad som händer med kundens order. Det är en enkel sak som ändå tar tid. Men i dag är AI så pass moget att vi kan bygga lösningar som är mycket mer effektiva och därmed ökar kundnöjdheten, säger Mattias Aspelund.

Med ett mer traditionellt sätt att arbeta med innovation inom en organisation, kan det ta lång tid från idé till färdig produkt eller tjänst. Och när det färdiga slutresultatet väl är på plats är det inte säkert att allt ändå fungerar optimalt. Liquid Studios fokus är i stället att hjälpa sina kunder att öka innovationstakten. Att korta ledet från idé till produkt eller tjänst genom att skapa pilotprojekt direkt i miljön.
– Vi sätter oss tillsammans med ett team från kunden, och skapar oss först en överblick av  hur verksamheten och processerna ser ut och vilka utmaningar och behov som finns. Sedan kan vi direkt gå in i ett pilotprojekt, en prototyp, som testas i rätt miljö innan den sjösätts, säger Mattias Aspelund.


Nyckeln till framgång är agilitet
– Vi tar allt stegvis så att vi hela tiden kan rikta om det vi gör efter behov, istället för att arbeta på vårt håll och säga att ”detta får ni om 9 månader”, säger Mattias Aspelund.
– Vi arbetar med snabba feedbackloopar så att vi kommer fram till det som ger störst affärsnytta. Vi kan inte veta vad som är den bästa kundupplevelsen förrän vi jobbar tillsammans med kunden och ser hur deras slutanvändare upplever det.

Liquid Studio samarbetar med design- och innovationsbyrån Fjord och tillsammans arbetar man fram kundkoncepten utifrån sina respektive expertområden.
– På så sätt får vi ett starkt ledarskap inom tech och design, och då skapar vi lite magi. Att sitta tillsammans gör också att vi kan erbjuda ett sömlöst arbete, säger Mattias Aspelund.
Nu skapas möjligheter för ännu mer produktiva och inspirerande kundsamarbeten. Liquid Studio står nämligen i begrepp att byta lokaler och bli en del av Accentures nya innovationscenter på Rådmansgatan i Stockholm.
– Det blir en plats som uppmuntrar till innovation och där kunderna kan sitta hos oss och ta del av vår kultur direkt på plats. Det kan vara väldigt nyttigt att byta miljö ibland för att bli bättre på att tänka utanför ramarna.