På Jämtkraft omvandlades oron inför GDPR till lättnad tack vare flexibel och användbar datahantering. En stark drivkraft vid implementeringen av den nya lösningen för datahantering har varit att hitta nya sätt att använda de data som blir tillgängliga.

Jämtkraft är energibolaget med bas i Östersund som arbetar med allt från energiproduktion till elförsäljning och allt däremellan. Liksom för många andra europeiska företag var införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR förra året en väckarklocka.

Man var helt enkelt tvungen att göra något åt sin datahantering för att uppnå efterlevnad enligt GDPR.

”Alla data fanns där, någonstans. Men vi behövde en lösning för att kunna hitta informationen”, säger Marcus Weman om Jämtkrafts utmaning.

– Vi insåg att många av våra applikationer, framför allt föråldrade applikationer, inte kunde ge oss de loggar vi behövde för att kunna spåra dataanvändningen. Alla data fanns där, någonstans. Men vi behövde en lösning för att kunna hitta informationen och transportera den för spårning och analys, säger Marcus Weman, specialist på webbsäkerhet och många andra tekniska områden på Jämtkraft.

Klicka här och ta del av Marcus Wemans presentation “emPowering GDPR with Splunk” från SplunkLive! 

Höga krav på ny lösning

Eftersom Jämtkraft är ett kommunalt bolag var man tvungen att genomföra en upphandling enligt konstens alla regler. Till slut valde man mellan fem olika lösningar för datahantering. Splunk vann upphandlingen.

Implementeringen påbörjades i januari i år och lösningen var i gång tre månader senare. Det är ett pågående projekt där nya funktioner tillfogas kontinuerligt. Just nu tillkommer runt 60 GB data varje dag.

Jag tror att ett av problemen inom många IT-projekt är ett alltför snävt fokus på en enda uppgift, i stället för att undersöka alla möjligheter med en ny lösning.

Marcus Weman, specialist på webbsäkerhet och många andra tekniska områden, Jämtkraft.

Fokuserade projektet enbart på GDPR-efterlevnad?

– Vi utarbetade en omfattande kravspecifikation och jobbade hårt för att identifiera alla användningsfall för våra data. Jag tror att ett av problemen inom många IT-projekt är ett alltför snävt fokus på en enda uppgift, i stället för att undersöka alla möjligheter med en ny lösning, säger Marcus Weman.

Det finns möjlighet att använda data både för statistik och för driftövervakning i realtid. När det gäller statistiken har Jämtkraft samlat in stora mängder data under åren. Med den nya lösningen för datahanteringen finns större möjligheter att få god användning av dessa data.

Ett exempel är att samla in data från IoT-utrustning och andra sensorer. Ibland är dessa data av intresse för flera olika parter, till exempel information om temperatur och väder. Andra gånger är användningsfallen mer specifika:

– Ta en sensor som mäter lutningen på en kraftledningstolpe som exempel. Den informationen är främst av intresse för det bolag som har hand om elnätet. Data om papperskorgar är framför allt intressanta för kommunen.

Dessutom påpekar Marcus Weman att arbetet med att skapa smarta och hållbara städer kräver stora mängder data. De data som ett energibolag som Jämtkraft hanterar är ett perfekt exempel på detta.

Snabb och lyckad implementering

Jämtkraft valde en ”big bang”-implementering av Splunks datainfrastruktur. Projektet blev lyckat:

– En fördel med den här typen av implementering är att man får förväntat resultat från dag ett.

Marcus Weman beskriver IT-miljön på Jämtkraft som ”relativt normal”. Han betonar att det är bra att lyssna på personer med erfarenhet av implementeringar. På Jämtkraft innebar det att lära sig mer om Linux, eftersom det blev uppenbart att Linux är ett lämpligt system för den typ av datahanteringslösning som Jämtkraft ville skapa.

En intressant erfarenhet under implementeringsarbetet var att fackförbunden inom Jämtkraft uttryckte oro över att den nya lösningen kunde användas för att övervaka de anställda på ett olämpligt sätt. Oron stillades snabbt när det framkom att idén bakom lösningen är att bevisa att medarbetarna inte gjort sig skyldiga till misstag. Dessutom finns det naturligtvis legitimt behov att övervaka dataanvändningen vid medvetet missbruk.

Marcus Weman berättade mer om Jämtkrafts erfarenheter av att arbeta med Splunk på eventet SplunkLive! Stockholm. Temat för presentationen var: “From incident reporting in compliance with GDPR to roll out of a full analytics platform”.